Bezoek Technodiscovery

dinsdag 6 februari 2018

Op maandag 5 februari zijn de leerlingen van groep 5/6 van OBS Oosterhuizen op bezoek geweest bij Technodiscovery. Voorafgaand aan het bezoek zijn de kinderen op school druk bezig geweest met bedenken wat een constructie nu precies is, en aan welke eisen bepaalde constructies moeten voldoen. Ook werd er gekeken naar verschillende profielen en gingen zij testen welke het sterkst waren.

In groepjes werd er vervolgens gewerkt aan een schets voor een echte brug, die over een denkbeeldige rivier van 1,5 meter breed gebouwd moest worden.

Aan de hand van die schetsen zijn de kinderen bij Technodiscovery aan de slag gegaan met de daadwerkelijke bouw van hun brug. Ze mochten hierbij zagen, boren en timmeren. Er kwam veel technisch inzicht bij kijken om de problemen die ze tegenkwamen op te lossen. Uiteindelijk is het de groepjes gelukt vijf hele verschillende bruggen te bouwen. Het is erg knap om te zien hoe er werd samengewerkt, en dat kinderen steeds beter met het gereedschap over weg konden.

Hoewel we trots kunnen zijn op alle resultaten, mag één groepje binnenkort namens de klas een 3D print laten maken van hun brug. Dit zal bij CODA gaan gebeuren.

Het korte bezoek aan de film locatie van het programma Checkpoint was een mooie bonus aan het einde van de middag.

Delen via