Staking 30 mei

woensdag 16 mei 2018


Op woensdag 30 mei is door de onderwijsbonden een regiostaking aangekondigd voor het basisonderwijs in de provincies Gelderland en Overijssel. De eisen van het PO Front (de onderwijsbonden en de PO-raad) blijven 0nverminderd van kracht: minder werkdruk en een eerlijk salaris. Er komen inmiddels middelen vrij voor de verlaging van de werkdruk. Dat is een goede ontwikkeling, maar wat betreft de salarissen zit er nog geen beweging in terwijl het basisonderwijs afstevent op een groot tekort aan leerkrachten. Het is ook om die reden belangrijk dat er extra geïnvesteerd wordt om het leraarsvak aantrekkelijker te maken voor huidige en toekomstige leerkrachten. Er is jarenlang te weinig geld uitgetrokken voor het basisonderwijs. Wij vinden het van groot belang dat deze doelen gerealiseerd worden.
Daarom staken wij en zullen de deuren van o.b.s. Oosterhuizen op woensdag 30 mei gesloten blijven.

Delen via