Verkiezingen GMR

maandag 1 oktober 2018

Binnenkort komen de verkiezingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) er weer aan. De GMR vervult een belangrijke taak binnen de Stichting Leerplein055 en bestaat uit zowel ouders als leerkrachten. De Van Dale geeft de volgende betekenis van het begrip medezeggenschap: recht op inspraak. Maar medezeggenschap is meer dan het recht op inspraak; het is ook de mogelijkheid om invloed te hebben op beleid en om initiatief te nemen. Je behartigt daarmee de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Als (G)MR-lid kan jouw standpunt het verschil maken​;

De GMR zoekt enthousiaste mensen, die betrokken willen zijn bij het onderwijs aan de kinderen van de scholen binnen Leerplein055. Bent u in staat om met een kritische blik te kijken en mee te denken naar het onderwijs wat binnen Leerplein055 wordt gegeven, stelt u zich dan kandidaat voor de verkiezingen. Tot 12 oktober 2018 kunt u zich aanmelden als kandidaat GMR-lid. In de bijlage wordt het een en ander uitgelegd over taken en plichten van de GMR.

Oproep kandidaten GMR- Verkiezingen 2018-2019 (Def) (1)

Delen via