Update Coronavirus

zondag 15 maart 2020

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen Leerplein055-basisscholen

DatumĀ  15 maart 2020

 

LP055/FB Betreft Sluiting scholen i.v.m. coronavirus

Beste ouders/verzorgers.

Zojuist is bekend geworden dat alle scholen in Nederland dicht gaan. Het kabinet heeft dit besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs. De Apeldoornse schoolbesturen (Veluwse Onderwijsgroep, PCBO Apeldoorn en Leerplein055) hadden hiertoe eerder vandaag gezamenlijk al besloten. Dit betekent dat de school van uw kind(eren) met ingang van morgen, maandag 16 maart, gesloten is. De sluiting geldt in ieder geval tot 6 april.

Is er opvang voor kinderen?

We onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om opvang te verzorgen voor leerlingen van ouders die beiden werken in vitale functies in onze samenleving (zoals de zorg, politie of brandweer). Het crisisteam van de gemeente Apeldoorn heeft hiervoor onze medewerking gevraagd.

Kunnen leerlingen thuis met schoolwerk aan de slag?

Vooruitlopend op het vandaag aangekondigde besluit, is vanuit Leerplein055 een regiegroep van onderwijsprofessionals bezig om -al naar gelang de mogelijkheden- thuisonderwijs te ontwikkelen. Dit gebeurt samen met de leveranciers van de (digitale) onderwijsmethodes die de Leerplein055-scholen gebruiken. Voor groep 8 leerlingen is hierbij nadrukkelijk aandacht.

Wij richten ons op een realistisch aanbod voor leerlingen van de verschillende leerjaren. Daarnaast is aandacht voor het (online) contact met leerlingen en ouders gedurende de periode dat de scholen gesloten zijn. De mogelijkheden zullen mede afhankelijk zijn van de mate waarin onze medewerkers zelf met ziekte te maken krijgen.

Vervolginformatie

We denken met onze schoolteams na over de komende periode. Via uw schooldirecteur ontvangt u zo spoedig mogelijk aanvullende informatie. Voor vragen kunt u, zoals u gewend bent, contact opnemen met de schooldirecteur. Wilt u dit alleen in urgente kwesties en zoveel mogelijk via het schoolmailadres doen?

Tot slot; we bevinden ons in een zeer uitzonderlijke situatie en de zorg om de kwetsbaren in onze samenleving is groot. Laten we gedurende deze crisis in nauw contact blijven met elkaar en in positieve zin naar elkaar omkijken.

Vriendelijke groet,
F. Berends Voorzitter college van bestuur Leerplein055

Delen via