nieuwsbrief openbare basisschool Oosterhuizen19 april 2017

Inleiding

De activiteiten volgen elkaar in rap tempo op. We hadden een voetbaltoernooi waarbij we op het nippertje uitgeschakeld werden. De winnaar had, met slechts één punt verschil, een beter doelsaldo. Jammer, maar het was een gezellige, sportieve middag. Met dank aan Maarten Pijpers voor het coachen. Verder was er een geslaagde Open Dag en maandag had groep 5/6 in het kader van het cultuurmenu een leuke voorstelling in Gigant. Deze week eindigt de periode van Samen Lezen. Op dinsdag 16 mei start de laatste reeks. Donderdagmiddag, na het eieren zoeken gaan we genieten van een paar vrije dagen. Iedereen fijne paasdagen gewenst en tot ziens op dinsdag 18 april.

 

Welkom

Hartelijk welkom Anne Meeuwsen en Peter Pals. Jullie zijn nu vier jaar en mogen naar de basisschool. Wij wensen jullie een fijne leerzame schooltijd toe op o.b.s. Oosterhuizen.

 

Paasbroden

Met vereende krachten worden de 453 paasbroden ingepakt om vandaag rondgebracht te worden. Eet smakelijk!

 

Paaseieren zoeken

Pasen, een periode met tradities, nadert. Nadat afgelopen woensdag de groepen 1 t/m 4 samen met de peuters hun Palmpaasoptocht hebben gelopen is het donderdagmiddag, voor alle groepen, tijd voor het zoeken van de paaseieren. Dit jaar zoeken we in het weiland van de familie Post aan de Molenberg 42. De paashaas heeft hulp gekregen van de opa van Lenthe, Fay en Bodhi van Gulik want hij heeft alle eitjes in prachtige kleuren gespoten. Wij willen hem hier heel hartelijk voor bedanken. Het was een hele klus, maar we zijn er ontzettend blij mee. We vertrekken om 13.00 uur vanaf school. U bent van harte welkom om de kinderen aan te moedigen.

 

 

Bloemlegging

Dinsdag 18 april is het 72 jaar geleden dat Oosterhuizen is bevrijd. Wij willen dit herdenken door deze dag, bij het bevrijdingsmonument bij Het Dorpshuis, samen met de kinderen, om 13.45 uur bloemen neer te leggen. Omdat dit jaar ’s morgens de Cito eindtoets voor groep 8 is, is het tijdstip anders dan voorgaande jaren. Wilt u voor de bloemlegging dinsdag aan uw kind een bloem (of takje) meegeven? Wij stellen het zeer op prijs als bij de herdenking zoveel mogelijk belangstellenden aanwezig zijn en nodigen u daarom ook van harte uit.

 

Verkeersexamen groep 7

Nadat de kinderen van groep 7 op 6 april al het theoretisch examen hadden gemaakt, mochten zij afgelopen maandag het praktijkexamen doen. De afgelopen tijd is er extra veel geoefend om ervoor te zorgen dat iedereen goed voorbereid was. Ook is er bij veel kinderen thuis extra geoefend, bijvoorbeeld door de route in Beekbergen alvast te verkennen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen geslaagd zijn. Gefeliciteerd allemaal! Het verkeersdiploma hebben jullie verdiend.

 

Koningsspelen 2017

Op vrijdag 21 april doet onze school mee aan de Koningsspelen. Deze dag beginnen we eerst met een gezamenlijk ontbijt. Na dit ontbijt gaan we even opwarmen op het liedje ‘Okido’ van Kinderen voor kinderen. Daarna gaat groep 1 t/m 7 meedoen aan de Koningsspelen Tienkamp. De spellen worden begeleid door de kinderen van groep 8.
We hopen op leuke, gezellige en sportieve Koningsspelen 2017! U bent uiteraard welkom om bij de Koningsspelen Tienkamp te komen kijken.

Tijdschema Koningsspelen
8.00-8.30 uur Ontbijt groep 8
8.30-9.00 uur Ontbijt groep 1 t/m 7, groep 8 zet Tienkamp klaar.
9.10 uur Opening Koningsspelen met dans ‘Okido’
9.20 uur Start Tienkamp
10.30-10.45 uur Pauze
10.45-11.30 uur Restant Tienkamp
11.30 uur Afsluiting Koningsspelen

 

Einde Schoolfruit

Vandaag krijgt uw kind voor het laatst gratis eu-schoolfruit. De periode van 20 weken zit er weer op. Omdat wij wel gewoon doorgaan met ons 'fruitmoment' verzoeken wij u zelf dagelijks een portie fruit aan uw kind mee te geven. Voor volgend jaar schrijven wij ons wederom in om in aanmerking te komen voor deze actie. We hopen op een positieve bevestiging.

 

Cito eindtoets

Voor groep 8 breken er spannende dagen aan. Direct na Pasen begint namelijk de Cito eindtoets. Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april mogen de kinderen 's morgens hun uiterste best doen. Allen veel succes gewenst!

 

Verkiezingen Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO houdt verkiezingen. Bent u geïnteresseerd?  Bekijk dan de 'verkiezingsbrief OPR voor ouders' in bijgevoegde link.

2017-04-10 Verkiezingsbrief OPR voor ouders

 

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055