nieuwsbrief openbare basisschool Oosterhuizen13 juni 2017

Inleiding

Op een mooie pinksterdag........had het slecht met onze school af kunnen lopen. Afgelopen maandagmorgen hebben oplettende buren er voor gezorgd dat niet de hele school in vlammen op ging. Wij zijn ze hier zeer dankbaar voor. De twee aanstichters zijn uitgenodigd om, over dit uit de hand gelopen voorval, in de klassen te komen vertellen. Laat het een les voor iedereen zijn.

 

Protestactie

Dinsdagochtend 27 juni doen wij van 8.30 tot 9.30 uur mee aan de protestactie van 'PO in Actie'.  Eén uur leggen wij het werk neer uit protest tegen het lerarentekort, de werkdruk en de slechte salarissen. Dit is een groot maatschappelijk probleem dat niet kan wachten. Wij vragen uw steun. Uw kind heeft toch ook recht op goed onderwijs? Bekijk de website en teken de petitie op http://www.pofront.nl/
De deuren van de school gaan dus een uur later open!

 

Studiedagen

Terwijl de kinderen konden nagenieten van het geslaagde Oranjefeest en de kermis heeft het team zich gebogen over een nieuwe leesmethode, een nieuw systeem om digitaal berichten en documenten te kunnen delen, een zorgplan, een ontwikkelagenda, een nascholingsplan, de formatie, het vakantierooster en zijn er leerlingen besproken. Een aantal besluiten worden voorgelegd aan de MR en zullen daarna met u worden gedeeld.

 

Ontruimingsoefening

Op de dag van de Gaudi expositie hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Om paniek bij de kleuters te voorkomen heeft de leerkracht vooraf 'het signaal' laten horen. Dit pakte goed uit. De oefening verliep rustig en er deden zich geen bijzonderheden voor.

 

Tekort aan invallers

O.b.s. Oosterhuizen heeft gelukkig nog niet te maken gehad met het niet beschikbaar zijn van invallers. Omdat dit bij andere scholen helaas wel het geval is heeft ons bestuur ons verzocht onderstaande met u te communiceren.

Zoals u wellicht ook uit de landelijke media heeft vernomen, wordt het lerarentekort steeds duidelijker. Dat merken wij vooral doordat er steeds minder invallers beschikbaar zijn. Wij willen dat ook uw zoon of dochter een goede invaller voor de klas krijgt die continuïteit van het onderwijsproces mogelijk maakt. Wij zijn soms echter genoodzaakt tot creatieve oplossingen.

Uiteraard vraagt ons bestuur -Leerplein055- aandacht voor deze problematiek bij de landelijke overheid. Binnen Apeldoorn is Leerplein055 in overleg met de andere schoolbesturen om hierin gezamenlijk oplossingen te bedenken.

Het naar huis sturen van leerlingen proberen wij te voorkomen. Echter, in incidentele gevallen, kan een andere oplossing niet gerealiseerd worden. Wij communiceren hierover zorgvuldig en zorgen steeds dat er in uiterste nood altijd opvang op school geregeld wordt.

Wij zijn verplicht om ons bestuur te informeren als wij een groep naar huis moeten sturen zodat Leerplein055 het invallersprobleem op al haar scholen kan monitoren en deze informatie kan meenemen in haar overleg met de andere schoolbesturen.

 

Schoolreisjes

Nadat we a.s. maandag eerst nog met z'n allen door Foto Koch op de foto zijn gezet, gaat groep 1/2 dinsdag 13 juni op schoolreis naar Coldenhove en groep 3 t/m 6 gaan dinsdag 20 juni naar de Spelerij in Dieren. Groep 7/8 gaat van woensdag 21 juni t/m vrijdag 23 juni op kamp naar de Zuiderzon in Eerbeek. Via de leerkrachten is de benodigde informatie reeds verzonden. Allen veel plezier gewenst!

 

Weeshuis Afrika

De flessenactie die Rafael en Miguel van Goor voor hun bezoek aan een weeshuis in Afrika hebben gehouden heeft op school 66.20 euro opgeleverd en bij de Albert Hein is ook nog voor 65.30 aan flessen opgehaald. Het totale bedrag is dus 131.50 euro. Milly, de leidster en oprichtster van the Village of Joy stuurde als dank een mooie brief.
Heel erg fijn dat de kinderen uit Oosterhuizen er voor hebben gezorgd dat er weer een paar kinderen naar school kunnen.Weeshuis Afrika

Leerlingenraad

Vanmiddag is de laatste bijeenkomst van de leerlingenraad. Er zal van Eva en Elias afscheid worden genomen omdat ze na de vakantie naar het voortgezet onderwijs gaan. De twee aftredende leden worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

 

Eredag

Donderdag 15 juni is het weer 'eredag' voor alle 65+ ers van Lieren, Beekbergen en Oosterhuizen. Het is dan 's morgens de bedoeling dat alle kinderen de ouderen uitzwaaien. Misschien wordt dat weer beloond met een heerlijke banaan.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055