nieuwsbrief openbare basisschool Oosterhuizen13 september 2017

Inleiding

De informatieavonden zitten erop. De opkomst was redelijk tot goed. U weet nu wat uw kind te wachten staat komend schooljaar en de bekende 'groene formulieren' zijn weer gecontroleerd en afgetekend. Dat er van u als ouder/verzorger ook voorzichtigheid gevraagd wordt als het gaat om het plaatsen van beeldmateriaal kunt u hieronder lezen. Dit stukje is overgenomen uit onze online schoolgids.

Maandag hebben alle kinderen deelgenomen aan een beweegparcours op het kunstgrasveld. Het was de start van de Nationale Sportweek. Deze week krijgen alle groepen extra sportactiviteiten aangeboden. Dankzij veel vrijwilligers is dit mogelijk. Iedereen alvast hartelijk bedankt. Op de website zijn de foto's te bekijken.

Voor een overzicht van al onze activiteiten kijkt u in onze online agenda.

 

Beeldmateriaal voor ouders/verzorgers

Ouders maken tijdens evenementen regelmatig zelf film- of foto-opnames. Wij vragen u geen foto’s van andere kinderen dan uw eigen kinderen online te zetten. Ditzelfde geldt uiteraard voor beeldmateriaal van volwassenen, waaronder andere ouders en leerkrachten. Weest u zich altijd bewust van het feit dat iedereen zijn of haar eigen keuzes maakt als het gaat om het wel of niet online zetten van foto’s of filmmateriaal van zijn of haar kind of van zichzelf.

 

De kindermonitor komt eraan!

Dit najaar voert de GGD een groot onderzoek uit naar de gezondheid en leefstijl van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Het gaat onder andere over voeding, bewegen, slapen en mediagebruik. We vragen alle ouders met kinderen in die leeftijd om een online vragenlijst in te vullen. Doet u ook mee? Dat is belangrijk omdat ouders de experts zijn als het om kinderen gaat. Uw mening telt. Daarnaast kunnen kinderen en ouders beter geholpen worden als we weten hoe het met ze gaat. In oktober ontvangt u via school een e-mail met de link naar de online vragenlijst. De vragenlijst is anoniem, uw antwoorden zijn niet terug te leiden naar u of uw kind. Meer informatie over het onderzoek is HIER te vinden. Vragen over het onderzoek kunt u ook stellen aan de schoolverpleegkundige of schoolarts. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoolkorfbaltoernooi trainingen

Er zijn ook dit jaar weer veel kinderen die zich hebben opgegeven voor het schoolkorfbaltoernooi dat op woensdag 4 oktober wordt gehouden. Zodra het programma voor dit toernooi bekend wordt, krijgt u hierover bericht. Ondertussen gaan we wel beginnen met de trainingen om goed voor de dag te komen tijdens dit toernooi:
Groep 3/4 en 7/8 woensdagmiddag 20 en 27 september van 12.30 tot 13.30 uur.
Groep 5/6 vrijdagmiddag 22 en 29 september van 12.30 tot 13.30 uur (onder schooltijd).

De trainingen vinden plaats op het kunstgrasveld bij school. De kinderen kunnen eventueel vooraf wat eten en drinken in de klas. Wanneer kinderen niet kunnen komen trainen, is het fijn als het afgemeld wordt bij meester Marvin. Mochten er nog vragen zijn, kunt u ook bij hem terecht. Iedereen veel plezier gewenst bij het trainen en alvast succes met het toernooi!

 

Onze school is gezond!

Zoals u weet is onze school een 'Gezonde School' en we zijn inmiddels in het bezit van de themacertificaten 'Sport en bewegen', 'Relaties en seksualiteit' en 'Milieu en natuur'. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Onlangs moest het themacertificaat 'Milieu en natuur' opnieuw aangevraagd worden, omdat de geldigheidsduur van het certificaat afliep. Dat is met succes gebeurd en dit certificaat is weer met 3 jaar verlengd!

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan hier.

 

Alcohol

Kan een alcoholvrij biertje onder de 18 jaar kwaad? In dit artikel over alcoholvrij bier drinken onder 18 jaar wordt u hierover geïnformeerd.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055