Inleiding

De herfst is in aantocht. Dat betekent dat over anderhalve week de Astervakantie begint. Daarna volgen de oudergesprekken en het eerste Doe-circuit van dit schooljaar. Maar zover is het nog niet, want eerst sluiten wij a.s. donderdag 5 oktober onze deuren i.v.m. een onderwijsstaking en zetten we ze woensdag 11 oktober wagenwijd open voor onze Open Dag. Vanmiddag gaan we eerst lekker korfballen in het Orderbos. Alle team heel veel succes gewenst.


Voor een overzicht van al onze activiteiten kijkt u in onze online agenda.

 

Kinderboekenweek

Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar 'Griezelen' met als motto 'gruwelijk eng'. Heksen, trollen, geesten, draken en ander 'gespuis' mogen weer uit de kast.

Er worden op school diverse activiteiten gepland rondom dit thema. Zo wordt er o.a. extra voorgelezen in de klassen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op 10 oktober tijdens de dag van de duurzaamheid. Natuurlijk houden we dit jaar ook weer een voorleeswedstrijd.

CODA houdt dit jaar een kinderboekenweekfeest. Hier kunt u meer informatie over vinden via de volgende link: Buitenschoolse activiteiten

Tijdens de Kinderboekenweek kunnen de kinderen gratis lid worden van de bibliotheek of boekenbus.

 

 

Dag van de Talen

Groep 7/8 heeft op de Dag van de Talen een Engelse les gekregen van onze oud-leerlingen Gert Reuvekamp en Jurriaan Wouda. De jongens vertelden over hun bevindingen op het tweetalig VWO. De les werd afgesloten met een quiz.

 

Dag van de Duurzaamheid

Dinsdag 10 oktober schenken wij extra aandacht aan de Dag van de Duurzaamheid. Wij doen mee met de voorleesactie over het thema 'voedsel' en gaan met de kinderen in gesprek over natuur, milieu en duurzaamheid.

 

Leerlingenraad

De eerste vergadering van de Leerlingenraad heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. De nieuwe leden Marjolein Bresser en Dain Bonhof  werden verwelkomt. Samen met de zittende leden Arlanah, Sam, Jochem en Miquel is er o.a. gesproken over koeken, parkeren en een 'schooldier'. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 24 november.

 

Tijdschriften

Jaarlijks reserveren wij een budget voor de aanschaf van nieuwe bibliotheekboeken. Naast een paar boeken wilden de leerkrachten dit jaar graag abonnementen op wat tijdschriften. Er is gekozen voor: Okki, Dolfje Weerwolfje, Zo zit dat, Wild van Freek, Natgeo junior en Quest junior. Veel leesplezier gewenst!

 

Apeldoornse informatieavond

Maandagavond was er een Apeldoornse informatieavond m.b.t. het voortgezet onderwijs, voor alle leerlingen uit groep 8 en hun ouders. Marvin van Veldhuizen gaf de presentatie voor onze school dit jaar op het Sprengeloo waar aansluitend door de v.o. scholen, eveneens informatie werd gegeven.  Het was een nuttige avond.

 

 

Uitnodiging Kindermonitor

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de Kindermonitor van de GGD. Klik hier: Uitnodiging ouders deelname kindermonitor 2017 om bij de vragenlijst te komen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055