nieuwsbrief openbare basisschool Oosterhuizen29 november 2017

Inleiding

De gezellige sfeer rond het sinterklaasfeest is op school voelbaar. De rommelpieten zijn al op bezoek geweest, er wordt uitbundig gezongen en de hoeveelheid sinterklaaswerkjes neemt toe. Voor Dorien de Haan, de leerkracht van groep 4, is het deze week  helemaal feest. Zij schittert in de hoofdrol van de ASK voorstelling 'Ali Baba en de 40 rovers'. Wij verheugen ons al op donderdag. Dan mogen de kinderen van groep 4 t/m 8 onze 'juf Dorien' in de schouwburg bewonderen. Dorien zet 'm op. Wij zijn trots op je!

Voor een overzicht van al onze activiteiten kijkt u in onze online agenda.

Welkom

Afgelopen week zijn vier nieuwe leerlingen op onze school gestart.  Groep 1 heeft Sven de Rooy verwelkomt, groep 5 Marvin Testerink en groep 8 Chanel Testerink en Saskia Deen. Wij wensen deze kinderen veel plezier en een leerzame periode op o.b.s. Oosterhuizen toe.

Vrij

Zoals bekend zijn alle kinderen dinsdagmiddag 5 december om 12.00 uur vrij. Dinsdag 12 december wordt er eveneens geen les gegeven i.v.m. de landelijke stakingsdag.

Verloting voor Serious Request

Dit jaar zal ons kerstfeest (gedeeltelijk) in het teken staan van Serious Request. Door middel van verschillende activiteiten hopen wij nog wat meer geld in te zamelen voor de actie van 3FM. Een van deze acties is het houden van een verloting. Daarvoor kunnen wij nog wat prijzen gebruiken. Misschien kunt u ons helpen door bijvoorbeeld te vragen of het bedrijf waar u werkt, een prijs voor de verloting aan ons wil doneren. Hier tegenover staat dat wij bij de prijzentafel een bord plaatsen met daarop de namen van de sponsoren. Voor meer informatie kunt u terecht bij Leon Timmer of Grada van Duyn .

Glazen huisjes

Op 3 november zijn aan alle leerlingen de glazen huisjes uitgedeeld! We hopen dat iedereen zijn best doet om geld in te verzamelen door middel van klusjes of leuke acties. Wij willen heel graag dat deze glazen huisjes op woensdag 13 december bij de groepsleerkrachten ingeleverd worden! Uiteraard krijgt iedereen het lege huisje weer mee naar huis. De totale opbrengst van de glazen huisjes maken wij tijdens ons kerstfeest bekend.

Opbrengst Kinderpostzegelactie

De kinderen uit groep 7 en 8 hebben dit jaar maar liefst €2470,77 opgehaald met de Kinderpostzegelactie. Met dit geld worden kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland geholpen. We zijn trots op dit resultaat!

Parkeren

Door het slechte weer worden meer kinderen met de auto naar school gebracht. Dit heeft gevolgen voor het parkeren. Als iedereen de parkeerplaatsen direct voor het dorpshuis benut dan scheelt dat aanzienlijk. Wij hopen dat u ons hierbij wilt helpen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055