nieuwsbrief openbare basisschool Oosterhuizen13 december 2017

Inleiding

Wat hebben we kunnen genieten van de sneeuw. Op school was het soms wel even puzzelen om de juiste wanten bij de juiste muts te vinden, maar het was prachtig. Als je als kind dan ook nog een vrije dag hebt omdat de leerkrachten staken voor een hanteerbare werkdruk en een eerlijk salaris, dan kan het haast niet mooier. Dat deze staking noodzakelijk is hebben wij afgelopen dagen ondervonden toen ook wij te maken kregen met zieke leerkrachten en er geen vervangers beschikbaar waren. Jonge mensen kiezen niet meer voor dit mooie vak. Het lerarentekort loopt in rap tempo op en ook de pabo’s trekken veel te weinig studenten. Hierdoor ontstaan nog grotere problemen in het onderwijs. Laten we hopen dat de minister eindelijk over de brug komt, want ook wij gaan het liefst iedere dag met de kinderen aan het werk. Zij verdienen het.

Voor een overzicht van al onze activiteiten kijkt u in onze online agenda.

 

Vacatures bij Leerplein055

Bijgevoegd artikel geeft uitleg over de herstructurering van de IB-ers en de interne en externe werving van IB-ers. De vacatures worden enerzijds onder de aandacht gebracht en u wordt betrokken bij de ontwikkeling van het ondersteunings- en kwaliteitsbeleid op de scholen.
vacatures

 

 

Boekenbus

Omdat lezen en voorlezen leuk en ontzettend belangrijk is, kunnen we het niet genoeg enthousiasmeren. Daarom is mevrouw Roelie Beltman van Coda in de groepen 1 t/m 4 op bezoek geweest om alles te vertellen over het lenen van boeken. De bovenbouw volgt nog. Als afsluiting mochten de kinderen ook nog een kijkje nemen in de boekenbus. Is uw kind lid, dan mogen ze iedere donderdag onder schooltijd onder begeleiding van Dinie Bouwman de boeken ruilen.

Nascholing

Ieder teamlid wordt jaarlijks na-en bijgeschoold. Soms in teamverband, soms individueel. Dit is belangrijk om kwalitatief onderwijs te blijven geven. U wilt toch ook geen huisarts die zijn vak nog uitoefent zoals dertig jaar geleden? Op dit moment zijn wij bezig met o.a. Onderwijskundig Leiderschap, Bekwaamheidskompas een observatie-instrument ter verbetering van het didactisch handelen, BHV, ICT, lezingen in het kader van passend onderwijs, netwerk bijeenkomsten (leerjaren, IB, directeuren, lezen, veiligheid, pr en sport).

Kerst

Maandag is de papieren versie van de jaarlijkse ‘kerstbrief’ meegegeven. Omdat veel kinderen ziek waren voegen wij hem hierbij nogmaals toe. Vanaf vandaag kunnen de glazen huisjes voor Serious Request ingeleverd worden. Bent u het vergeten? Geen probleem, het kan nog de hele week. Na lediging mogen de kinderen deze huisjes, geschonken door de gemeente Apeldoorn, weer mee naar huis nemen.
kerstbrief2017

 

Gastles stichting Voorkom groep 7/8

Groep 7/8 heeft afgelopen vrijdag de eerste van in totaal twee lessen gehad over de schadelijke gevolgen van roken/blowen en alcohol op het lichaam en geest. Er is stilgestaan bij de oorzaken en gevolgen van een verslaving en ze hebben handige tools gekregen om zich te weren. De kinderen krijgen in de 2e les, die op 19 december zal plaatsvinden, de mogelijkheid om hun vragen te stellen, ook aan een ervaringsdeskundige. Ook zal de thuisopdracht dan besproken worden.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055