nieuwsbrief openbare basisschool Oosterhuizen7 februari 2018

Inleiding

De buitentemperatuur daalt onder het vriespunt. Het is koud, maar als het zonnetje schijnt is het heerlijk gezond weer. We kleden ons allemaal iets warmer. Op Warmetruiendag wordt iedereen opgeroepen om een dikke trui te dragen en de verwarming een graadje lager te zetten en zo aandacht te geven aan de klimaatverandering. Helaas krijg je het, bij het lezen van het verhaal over onze oud leerling Jheylanio Gumbs, helemaal niet meer warm.

Voor een overzicht van al onze activiteiten kijkt u in onze online agenda.

 

 

Jheylanio Gumbs

Natuurlijk doen wij mee aan de crowdfundingsactie om Jheylanio, de broer van Ruthiano uit groep 5, te laten opereren in de Verenigde Staten. In overleg met de ouders, hebben wij besloten om tijdens het Oranjefeest, op vrijdag 18 mei, een lopathon te organiseren. Het trieste verhaal, geschreven door zijn moeder, is hier te lezen.

 

Groep 2 mag wennen in groep 3

Groep 2 mag wennen in groep 3

Eén van de grootste overgangen binnen een basisschool is die van groep 2 naar groep 3. De eerste maanden in groep 3 moeten veel kinderen wennen. Het leren in groep 1/2 gaat spelenderwijs. In groep 3 zitten de kinderen rustig aan een eigen tafel en wordt er steeds meer van ze gevraagd. Om de overgang iets minder zwaar te laten verlopen, mag groep 2 alvast op woensdag of vrijdag, wennen in groep 3. In kleine groepjes gaan de kinderen voor maximaal een half uur naar groep 3. Op deze wijze hopen wij de overgang wat makkelijker te maken.

 

 

Lerarentekort / invallersproblematiek

Zoals u ook in de landelijke media kunt lezen, wordt het lerarentekort steeds prangender. Dat merken wij vooral doordat er steeds minder invalleerkrachten beschikbaar zijn. Wij willen dat ook uw zoon of dochter een goede invaller voor de klas krijgt die continuïteit van het onderwijsproces mogelijk maakt. Wij zijn soms genoodzaakt tot creatieve oplossingen, zoals het verdelen van kinderen over andere groepen, om te voorkomen dat er geen leerkracht beschikbaar is voor een groep. Het zal duidelijk zijn dat dit type oplossingen slechts beperkt houdbaar zijn omdat daarmee de schoolorganisatie onevenredig wordt belast.

 Uiteraard vraagt ons bestuur -Leerplein055- aandacht voor de problematiek van het lerarentekort bij de landelijke overheid. Daarnaast onderzoekt Leerplein055 aansluiting bij een groter samenwerkingsverband als het gaat om de beschikbaarheid van invalleerkrachten voor de Leerplein055-basisscholen.  Het naar huis sturen van leerlingen proberen wij te voorkomen. Echter, in incidentele gevallen, is dit de enige oplossing. Wij communiceren hierover zorgvuldig en zorgen steeds dat er in uiterste nood altijd opvang op school geregeld wordt.  Wij zijn ook verplicht om ons bestuur te informeren als wij een groep naar huis moeten sturen zodat Leerplein055 het lerarentekort op al haar scholen kan monitoren. 

 

Gastles Amnesty International

Afgelopen vrijdag heeft groep 7/8 een gastles gehad  van een vrijwilliger van Amnesty International. Nadat de kinderen kennismaakten met het werk en het doel van deze organisatie, is er uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp mensenrechten. Tot slot hebben de kinderen een kaart gemaakt voor Clovis die in Madagascar in de gevangenis zit. Hij is opgesloten omdat hij daar strijdt tegen de illegale houtkap van kostbaar regenwoud. De regering van Madagascar, die verdient aan deze handel, heeft hem daarom opgesloten. De kaarten zijn op de bus gedaan en steken hem hopelijk een hart onder de riem.

 

Bezoek Technodiscovery

Op maandag 5 februari zijn de leerlingen van groep 5/6 van o.b.s. Oosterhuizen op bezoek geweest bij Technodiscovery. Voorafgaand aan het bezoek zijn de kinderen op school druk bezig geweest met bedenken wat een constructie nu precies is, en aan welke eisen bepaalde constructies moeten voldoen. Ook werd er gekeken naar verschillende profielen en gingen zij testen welke het sterkst waren.

In groepjes werd er vervolgens gewerkt aan een schets voor een echte brug, die over een denkbeeldige rivier van 1,5 meter breed gebouwd moest worden.

Aan de hand van die schetsen zijn de kinderen bij Technodiscovery aan de slag gegaan met de daadwerkelijke bouw van hun brug. Ze mochten hierbij zagen, boren en timmeren. Er kwam veel technisch inzicht bij kijken om de problemen die ze tegenkwamen op te lossen. Uiteindelijk is het de groepjes gelukt vijf hele verschillende bruggen te bouwen. Het is erg knap om te zien hoe er werd samengewerkt, en dat kinderen steeds beter met het gereedschap over weg konden.

Hoewel we trots kunnen zijn op alle resultaten, mag één groepje binnenkort namens de klas een 3D print laten maken van hun brug. Dit zal bij CODA gaan gebeuren.

Het korte bezoek aan de filmlocatie van het programma Checkpoint was een mooie bonus aan het einde van de middag.

 

Tafeltennistoernooi

Op woensdag 31 januari hebben 4 leerlingen uit groep 8 meegedaan aan het jaarlijkse schooltafeltennistoernooi. De afgelopen weken werd er druk geoefend tijdens de pauzes en dat was te zien tijdens het toernooi. Miguel en Jolijn hebben een knappe 5e plek gehaald. Jannes en Damian gingen, dankzij een mooie 2e plek, zelfs met een beker naar huis. Gefeliciteerd met deze prestatie!

 

Juf Rita 40 jarig jubileum

Al weer 40 jaar in het onderwijs, maar zo voelt het absoluut niet...
Bij deze wil ik graag alle kinderen, ouders, collega's, oud-collega's, MR en OR bedanken voor alle mooie kaartjes, lieve woorden en prachtige cadeaus.
Ik dacht: Ik laat deze dag stilletjes voorbij gaan, tracteer lekker alle kinderen van de school en dat was het dan.
Maar wat een geheime verrassing hadden jullie voor mij in petto zeg!
Eerst werd ik opgehaald door mijn klas in een prachtige feestbus en daarna kwam de ene na de andere verrassing op het podium door mijn lieve kinderen en collega's. Net toen ik dacht dat alles voorbij was waren er ook nog ontroerende filmpjes van mijn oud-collega's, inmiddels goede vrienden.
Nogmaals dank voor een geweldige, onverwachte dag!
Juf Rita

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055