nieuwsbrief openbare basisschool Oosterhuizen25 april 2018

Voorwoord

Na Pasen vliegt de tijd. De ene activiteit volgt de andere op. De voorbereidingen van ons Oranjefeest zijn in volle gang. Vrijdag gaan we eerst Koningsdag vieren gevolgd door twee weken meivakantie. Iedereen alvast veel plezier gewenst. Wij zien elkaar weer op maandag 14 mei. Vergeet u niet dat Foto Koch dan iedereen op de foto komt zetten?

Voor een overzicht van al onze activiteiten kijkt u in onze online agenda.

 

Welkom

Wij verwelkomen Lizz van Dalen in groep 1. In de meivakantie wordt Tess van Gerrevink, het zusje van Sven uit groep 2, ook 4 jaar. Beide kinderen wensen wij een plezierige, leerzame schooltijd op o.b.s. Oosterhuizen toe.

Koningsspelen

Het leek afgelopen vrijdag wel Koningsdag. Veel in oranje gehulde kinderen die zich in het zonnetje vermaakten tijdens de Koningsspelen. Deze leuke dag begon met een gezamenlijk ontbijt en werd gevolgd door een spelcircuit. Alles werd heel goed, onder leiding van Marvin van Veldhuizen, voor en door groep 7/8 georganiseerd. Onze complimenten!

 

Cito-toets(en)

Vorige week heeft groep 8 de Cito-eindtoets en groep 7 de Entreetoets gemaakt. Drie ochtenden stond alles in het teken van rust en concentratie. Op 15 mei verwachten wij de uitslag van de eindtoets. De uitslag van de entreetoets laat wat langer op zich wachten. Nu maar hopen dat de uitslagen overeen komen met onze verwachtingen. Iedereen heeft in ieder geval zijn uiterste best gedaan.

 

Ouderraad

Heeft u de mooie pleinplakkers al op het plein gezien? Dit leuke Twister-spel heeft de ouderraad aangeschaft van de Paasbroden-actie. Er wordt dankbaar mee gespeeld.
Aan het einde van dit schooljaar neemt de ouderraad afscheid van vier leden. Kinderen gaan nu eenmaal naar het voortgezet onderwijs en mensen hebben na een lange periode soms weer tijd voor andere dingen nodig. De ouderraad zoekt dus vier enthousiaste nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd en heeft u wat tijd, schroom dan niet om uw belangstelling voor 8 juni kenbaar te maken via oroosterhuizen@outlook.nl
U mag natuurlijk ook een van de zittende leden benaderen. Op onze website kunt u meer informatie vinden m.b.t. leden en werkzaamheden. Bij te veel aanmeldingen zal er bij de laatste OR vergadering van dit schooljaar worden gestemd. Wij rekenen op u!

 

Vrije dagen

Dinsdag 22 en woensdag 23 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. studiedagen van de leerkrachten. Daarnaast zal, zoals het er nu naar uit ziet, op woensdag 30 mei wederom gestaakt worden. Wij houden u op de hoogte wat dat voor onze school voor consequenties heeft. Vooralsnog steunen wij deze actie en doen wij gewoon mee.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055