nieuwsbrief openbare basisschool Oosterhuizen16 mei 2018

Voorwoord

Na een heerlijke vakantie zijn alle kinderen afgelopen maandag uitgerust en met een mooi kleurtje door de schoolfotograaf op de foto gezet. In combinatie met de nieuwe touchscreens, die overigens prachtig zijn, een enerverende start. Vanmiddag gaan we voetballen bij Victoria Boys en vrijdag is ons Oranjefeest. Vergeet u niet dat de kinderen dinsdag en woensdag vrij zijn i.v.m. Studiedagen. Iedereen alvast fijne Pinksterdagen gewenst en tot ziens op donderdag 24 mei.

Voor een overzicht van al onze activiteiten kijkt u in onze online agenda.

Oranjefeest

Omdat alle kinderen a.s. vrijdag de hele dag bij ons Oranjefeest verwacht worden zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 op donderdag 17 mei om 12.00 uur vrij. Vrijdagmorgen is er een speurtocht en ‘s middags gaan we rond 13.00 uur naar het feestterrein voor optredens in de feesttent. Groep 1/2 mag met de ‘paardentram’ mee en de andere groepen fietsen gezamenlijk naar de Achterste Kerkweg. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen fietssleutel. Aan het einde van de middag krijgen alle kinderen twee muntjes van het Oranjecomité. Deze kunnen alleen ‘s middags bij de attracties ingeleverd worden. Om 14.30 uur is het feest afgelopen en kunnen de ouders hun kinderen bij de tent ophalen. De school blijft open tot 16.00 uur. Daarna kunnen tassen, jassen en dergelijke niet meer opgehaald worden. Wij verheugen ons op een leuke ‘Prinsen en Prinsessen-dag’ en hopen dat iedereen verkleed op school komt. Iedereen is deze dag van harte welkom.

 

Albapad

Klompen aan, rugzak op en gaan! Oosterhuizen krijgt een heus klompenpad. Het Albapad is een rondwandeling van elf kilometer door het prachtige buitengebied van Oosterhuizen. Zaterdag 26 mei is om 14.00 uur de opening in het Dorpshuis Oosterhuizen. Kijk ook op www.klompenpaden.nl

 

Luizencontrole

De luizenmoeders hebben alle hoofden weer gecontroleerd en gelukkig niets gevonden. Dit was de laatste controle van dit schooljaar. Wij bedanken de moeders voor hun hulp en hopen volgend jaar weer een beroep op ze te mogen doen.

 

Rabobank Bankbattle

In een race tegen de klok zijn de leerlingen van groep 7/8 vandaag de strijd met andere scholen uit de regio aangegaan voor wat betreft hun parate kennis en computervaardigheden. Het succesvol afronden van de BankBattle vereist tactiek, strategie en vooral klassikaal samenspel. Eerst werd gestart met het uitvoeren van praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen. Deze hadden betrekking op o.a. de schoolvakken: muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet. Uiteindelijk resulteerde dit in een geheime kluiscode die toegang gaf tot de eindopdracht. De winnaar wordt aan het einde van deze week bekendgemaakt.

 

Staking 30 mei

Op woensdag 30 mei is door de onderwijsbonden een regiostaking aangekondigd voor het basisonderwijs in de provincies Gelderland en Overijssel. De eisen van het PO Front (de onderwijsbonden en de PO-raad) blijven onverminderd van kracht: minder werkdruk en een eerlijk salaris. Er komen inmiddels middelen vrij voor de verlaging van de werkdruk. Dat is een goede ontwikkeling, maar wat betreft de salarissen zit er nog geen beweging in terwijl het basisonderwijs afstevent op een groot tekort aan leerkrachten. Het is ook om die reden belangrijk dat er extra geïnvesteerd wordt om het leraarsvak aantrekkelijker te maken voor huidige en toekomstige leerkrachten. Er is jarenlang te weinig geld uitgetrokken voor het basisonderwijs. Wij vinden het van groot belang dat deze doelen gerealiseerd worden.
Daarom staken wij en zullen de deuren van o.b.s. Oosterhuizen op woensdag 30 mei gesloten blijven.

 

Dag van het Vermiste Kind

Jaarlijks raken er in Nederland zo’n 20.000 kinderen vermist, toch zijn er manieren om de kans op een vermissing aanzienlijk te verkleinen. Vaak begint dit bij het kind zelf.

Naar aanleiding van de Dag van het Vermiste Kind op 25 meiheeft AMBER Alert een kleurplaat ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Dit om hen te leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen een mogelijke vermissing of ontvoering.

Op de kleurplaat is de route naar en van school afgebeeld. Met hulp van ‘mascotte’, de Ambeer, worden kinderen aangemoedigd om de veilige route te volgen. Tijdens de tocht naar school komen ze verschillende tips tegen die hen veilig houden. Deze tips zijn tot stand gekomen in samenwerking met politie-experts op het vlak van vermiste kinderen.

Wij hopen dat u deze kleurplaat met uw kind wilt bespreken.

 

 

De typejuf

Ook komend schooljaar kunt u bij de typejuf terecht voor een goede typecursus. Nieuw is de cursus Typevaardigheid Online. Deze cursus kan in eigen tempo en vanuit huis worden gedaan. Er wordt wel meer zelfstandigheid gevraagd. De typejuf begeleidt uw kind online. Voor informatie en aanmelden: www.detypejuf.nl (zie ook de website van de school bij buitenschoolse activiteiten).

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055