nieuwsbrief openbare basisschool Oosterhuizen27 juni 2018

Inleiding

Het einde van het schooljaar is een periode van afsluiten, terugkijken, herhalen en voorbereiden op het volgend schooljaar. Naast leuke activiteiten moet er ook nog een paar weken hard gewerkt worden. Dit is best lastig want door het mooie weer gaan veel kinderen wat later naar bed, raken vermoeid en zorg dan maar dat de motivatie niet daalt. Bij de kleuters daarentegen zagen we veel enthousiasme toen ze nieuw zand in de zandbak kregen en zelf aan de slag gingen met een kruidentuintje. Waar groep 8 op dit moment druk mee bezig is kunt u hieronder lezen.

Voor een overzicht van al onze activiteiten kijkt u in onze online agenda.

 

Ruilen van de groepen

Maandag 9 juli gaan de groepen aan het einde van de ochtend wennen bij hun nieuwe klasgenoten en meester of juf, waar ze na de vakantie bij starten. 

 

Afscheid groep 8

Met het schoolkamp in het verschiet, wordt er naast rekenen taal en lezen, door groep 8 ook hard gewerkt aan de afscheidsavond ‘Vlog Awards 2018’ op dinsdagavond 10 juli. Iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom, bij de ontvangst buiten om aansluitend bij het algemene gedeelte in het speellokaal aanwezig te zijn. Vervolgens is er voor de kinderen en alleen hun ouders een afterparty in het lokaal van groep 8.
Vrijdag 13 juli is het de laatste schooldag en mag groep 8 traditiegetrouw ‘strooien’ in de groepen. Om 12.00 uur begint voor alle kinderen de zomervakantie.

 

Samen Lezen

Aanstaande vrijdag is het de laatste keer Samen Lezen van dit jaar.
Het doel is om het lezen een extra impuls te geven. Vijftien minuten met een leesmaatje intensief lezen kan veel leeskilometers opleveren. Komend schooljaar gaan we de opzet iets veranderen. We gaan meer periodes invoeren, maar maken ze korter. We gaan zes keer, twee weken Samen Lezen. We hopen met deze verandering nog meer winst uit het lezen te halen.

 

Personeel

Er zijn inmiddels weer een aantal zaken te melden m.b.t. het team. Hannie Brouwer is na een poosje afwezig te zijn geweest gelukkig weer aanwezig. Cecile Witteveen zal tot de zomervakantie ook als onderwijsassistent werkzaam blijven.
Cindy Veth, onze IB’er, eveneens geruime tijd niet meer aanwezig, zal na de vakantie als groepsleerkracht op de Heuvellaanschool gaan werken. Dit is een gevolg van de reorganisatie van de interne begeleiding op alle scholen, door ons bestuur uitgevoerd. U bent hierover eerder ingelicht. Inmiddels is bekend dat mevrouw Nienke van den Hoff, onze nieuwe IB’er gaat worden. Zij zal zich t.z.t. aan u voorstellen.
Dorien de Haan gaat na de vakantie werken als groepsleerkracht op de Marke. Dorien, van harte gefeliciteerd! Wij gunnen je het van harte.
Wilt u Dorien en Cindy nog de hand schudden dan kan dat vrijdag 13 juli rond 12.00 uur.

 

Nascholing

Het hele jaar door wordt er door de teamleden bij-en nageschoold. De meest recente betreffen de post-hbo-opleiding ‘vakbekwaamheid bewegingsonderwijs’ die Dorien de Haan het afgelopen jaar heeft gevolgd. Afgelopen woensdag heeft zij deze opleiding succesvol afgerond. Grada van Duyn heeft haar scholing ‘Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’ eveneens succesvol afgerond. Daarnaast is Janny de Jongh met de laatste loodjes van ‘Onderwijskundig Leiderschap’ bezig.

 

Pannenkoeken

Hierbij de Pannenkoeken-brief 2018 met het verzoek om ze voor ons 'bruin te bakken'. Namens de kinderen alvast bedankt.

 

Medezeggenschapsraad

Heeft u belangstelling om zitting te nemen in onze medezeggenschapsraad? Dan kan dat want komend schooljaar komt er mogelijk een vacature vrij. In de schoolgids kunt u lezen wat het inhoudelijk betekent, maar u kunt ook altijd via Dinie Bouwman in contact worden gebracht met de zittende MR leden. Wij hopen op veel reacties.

 

Nieuwe methode Natuur en Techniek

Omdat wij een paar jaar, naar volle tevredenheid, werken met Blink Wereld - Geschiedenis hebben wij besloten komend schooljaar in de groepen 5 t/m 8 ook te starten met de nieuwe lesmethode Blink Wereld - Natuur en Techniek. De thema's van deze digitale methode zijn interactief en gaan uit van ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren.

GVO/HVO

Voor komend schooljaar kunnen alle godsdienstlessen en humanistisch vormingsonderwijs weer gegeven worden. De kinderen van groep 3 t/m 8 volgen de lessen waarvoor u ze opgegeven heeft.

 

Rapporten

Op donderdag 12 juli krijgen alle kinderen hun rapport mee. Wilt u er a.u.b. zorg voor dragen dat de rapporten na de zomervakantie weer bij de groepsleerkracht ingeleverd worden?

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055