nieuwsbrief openbare basisschool Oosterhuizen5 september 2018

Voorwoord

In de regel verschijnt deze nieuwsbrief één keer in de veertien dagen. Als er niets te melden valt kan het gebeuren dat we een week overslaan. Het kan ook gebeuren dat hij al na één week verschijnt omdat er mededelingen zijn die niet kunnen wachten. Deze nieuwsbrief valt in die laatste categorie. Veel leesplezier gewenst.

Voor een overzicht van al onze activiteiten kijkt u in onze online agenda.

Informatieavonden

Aan het begin van ieder schooljaar worden alle ouders, namens de leerkracht van uw kind, uitgenodigd voor een informatieavond. Dit jaar zijn ze op maandag 10 september voor groep 3/4 (19.00-20.00 uur) en groep 7/8 (20.15-21.15 uur) en op woensdag 12 september voor groep 1/2 (19.00-20.00 uur) en groep 5/6 (20.15- 21.15 uur). Op deze avond krijgt u te horen wat er komend schooljaar allemaal aan de orde komt. Tevens kunnen de nieuwe (groene) calamiteitenformulieren worden ingevuld. Wij hopen iedereen te mogen verwelkomen.

 

Medewerkersdag

Op dinsdag 25 september zijn de leerlingen van alle Leerplein055 scholen de gehele dag vrij i.v.m. een medewerkersdag.

Schoolmelk

Wij proberen onze leerlingen aan het drinken van water te krijgen omdat ze zodoende veel minder toegevoegde suikers binnen krijgen.
Voor de liefhebbers blijft de mogelijkheid om schoolmelk te bestellen. De overheid wil kinderen helpen om gezond te eten en te drinken. Daarom is dit schooljaar de subsidie gelijk gehouden als vorig jaar. De prijs voor schoolmelk is wederom € 0,28 per pakje. Op www.iedereenfitopschool.nl kunt u meer informatie lezen. Denkt u er nog wel aan dat er op maandag na iedere vakantie géén melk is? Dit komt door de distributie. Gelukkig is ons leidingwater altijd voorradig.

 

Brandweerdag

Zaterdag 15 september organiseert de vrijwillige brandweer uit Beekbergen weer Brandweerspelletjes voor de groepen 8 (evt. aangevuld met groep 7) van de scholen uit Lieren, Beekbergen en Oosterhuizen. Dit jaar zijn de spelletjes in Beekbergen in het park aan de Wolterbeeklaan. De aanvang is om 13.30 uur, maar de deelnemers moeten uiterlijk om 13.15 uur aanwezig zijn. Veel plezier en veel succes gewenst!

 

Rapporten

Voor de zomervakantie heeft uw kind een rapport meegekregen. Het is de bedoeling dat deze map na de vakantie weer ingeleverd wordt. Veel kinderen hebben dit reeds gedaan. Mocht het rapport van uw kind nog niet ingeleverd zijn wilt u dit dan alsnog z.s.m. doen? Alvast bedankt.

 

Sport van de maand

De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen het hele jaar kennismaken met allerlei sporten met 'Sport van de maand'. U betaalt daarvoor slechts eenmalig €2,50 bij inschrijving. Voor de maand oktober staan de volgende sporten op het programma: Voetbal (gr. 4/5), handbal (gr. 4 t/m 7), survival (gr. 7/8), karate (gr. 4 t/m 8) en circus (gr. 4 t/m 8). Inschrijven voor deze activiteiten kan tot 23 september. Klik hier om het volledige programma te bekijken of om in te schrijven.

 

Werkdrukvermindering

De stakingen van het onderwijzend personeel hebben geresulteerd in een Werkdrukakkoord. Er is een plan van aanpak opgesteld om de werkdruk voor leerkrachten te verminderen. Voor onze school betekent dit dat een fulltime leerkracht, per schooljaar 14,5 dag niet voor de klas staat, maar een invaller. De leerkracht is dan bezig met administratieve zaken. Het maken van rapporten, groepsplannen, het voorbereiden van oudergesprekken etc kunnen eindelijk onder werktijd gedaan worden en niet nog eens ‘s avonds na een volledige werkdag. U ontvangt van de leerkracht van uw kind een mail op het moment dat zo’n situatie zich voordoet.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055