nieuwsbrief openbare basisschool Oosterhuizen10 april 2019

Voorwoord

Ons motto 'Leren met plezier' was vorige week goed zichtbaar tijdens de 'Buitenlesdag'. Er werd in de frisse buitenlucht bewegend geleerd o.a. tijdens lessen in spelling, rekenen en wereld oriëntatie. Als het aan de kinderen ligt is dit voor herhaling vatbaar. Veel gymlessen kunnen gelukkig ook weer buiten gegeven worden en vrijdag sluiten we het buitengebeuren af met de Koningsspelen. Allen veel plezier gewenst.

Cito eindtoets groep 8

Voor groep 8 breken er spannende dagen aan. Volgende week begint namelijk de Cito eindtoets. Dinsdag 16 (taal en rekenen), woensdag 17 (taal en rekenen) en donderdag 18 april (wereldoriëntatie ) gaan de kinderen ’s morgens hun uiterste best doen. Allen veel succes gewenst!

 

Bloemlegging

Dinsdag 16 april is het 74 jaar geleden dat Oosterhuizen is bevrijd. Wij willen dit herdenken door deze dag, bij het bevrijdingsmonument bij Het Dorpshuis, samen met de kinderen, om 13.45 uur bloemen neer te leggen. Omdat dit jaar ’s morgens de Cito eindtoets voor groep 8 is, is het tijdstip anders dan voorgaande jaren. Wilt u voor de bloemlegging dinsdag aan uw kind een bloem (of takje) meegeven? Wij stellen het zeer op prijs als bij de herdenking zoveel mogelijk belangstellenden aanwezig zijn en nodigen u daarom ook van harte uit.

 

Pasen

Donderdagmiddag 18 april gaan we weer met de hele school paaseieren zoeken in het weiland van de familie Post aan de Molenberg 42. Denkt u eraan dat uw kind dan een mandje, tasje of bakje mee neemt om de eieren in te doen? We vertrekken om 13.00 uur vanaf school. U bent van harte welkom om de kinderen aan te moedigen.

Einde schoolfruit

Donderdag 18 april krijgt uw kind voor het laatst gratis eu-schoolfruit. De periode van 20 weken zit er weer op. Omdat wij wel gewoon doorgaan met ons 'fruitmoment' verzoeken wij u zelf dagelijks een portie fruit aan uw kind mee te geven. Voor volgend jaar schrijven wij ons wederom in om in aanmerking te komen voor deze actie. We hopen op een positieve bevestiging.

 

Kindercentrum.nl

De kinderopvang in 't Oosterhuisje van Kindercentrum.nl, voldoet bij het jaarlijks onderzoek door de GGD aan de geïnspecteerde kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Het inspectierapport is te lezen op de website van Kindercentrum.nl. Gefeliciteerd met dit positieve resultaat.    

 

Sport van de maand mei

Voor de maand mei staat de volgende sport op het programma bij 'Sport van de maand': karate (groep 4 t/m 8.  Inschrijven kan tot 23 april via www.sportvandemaand.nl.

 

Nieuws van de PeuterSpeelGroep

We hebben weer een geweldig thema achter de rug. Het thema was supermarkt en onze peutergroep was omgebouwd tot een echte supermarkt. De kinderen hebben boodschappenlijstjes gemaakt en daarmee zijn ze boodschappen gaan doen in onze eigen winkel. Er werden o.a. pannenkoeken gekocht en deze hebben we natuurlijk ook heerlijk opgepeuzeld. Nu gaan we starten met het thema Pasen. Dit thema starten we samen met juf Kimberley, want zij heeft haar eerste werkdag er weer op zitten. We hebben afscheid genomen van meester Sjaak en juf Patricia en willen hun via deze weg nogmaals bedanken voor de gezellige tijd die we met ze hebben gehad. We hopen ze nog eens terug te zien als inval op onze groep. De peuters zullen ook dit jaar weer een Palmpasenoptocht lopen samen met o.b.s. Oosterhuizenl. Wij zijn geopend met de Open Dag op 10 april a.s. U bent van harte uitgenodigd.

 

Parkeren

Het parkeren voor het dorpshuis blijft lastig als mensen hun auto zo neerzetten dat ze weer snel weg kunnen rijden. Begrijpelijk, maar niet erg sociaal, want dan blijven beschikbare plaatsen onbenut, terwijl er toch al niet zoveel ruimte is. Dus wederom een verzoek om twee rijen achterelkaar te parkeren. Als een ieder dan niet te lang wacht met wegrijden en we een beetje rekening met elkaar houden, dan verloopt alles wat soepeler en is iedereen tevreden. Alvast bedankt.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055