nieuwsbrief openbare basisschool Oosterhuizen15 mei 2019

Voorwoord

Door het mooie weer staan er gelukkig meer fietsen in de rekken op het schoolplein. Een goede ontwikkeling want fietsen is leuk, gezond, slim, duurzaam en leerzaam. Hoe eerder een kind begint met fietsen, hoe groter de kans is dat hij of zij dat blijft doen tot op late leeftijd. De rit van huis naar de basisschool is ideaal om goed te oefenen met het fietsen en de omgang met het verkeer. Het kan een positieve motivatie bieden om alle korte afstanden lekker met de fiets af te leggen. Fietsen is een feestje en daarom hoop ik dat nog meer kinderen op de fiets naar school komen. We hebben rekken genoeg!

 

Studiedag

Vergeet u niet dat op woensdag 29 mei alle kinderen vrij zijn i.v.m. een studiedag van het team?

 

Sport van de maand juni

Voor de maand juni staan de volgende sporten op het programma bij 'Sport van de maand': skeeleren (groep 6 t/m 8), bootcamp  (groep 6 t/m 8),  karate (groep 4 t/m 8) en BMX (groep 4 t/m 8). Inschrijven kan tot 24 mei via www.sportvandemaand.nl.

 

Meten met scholen

Onze school doet mee aan een Europees project over luchtkwaliteit, gecoƶrdineerd door het Europese Milieuagentschap. In verschillende Europese landen gaan kinderen op scholen stikstofdioxide (NO2) meten. Dat komt vrij uit uitlaatgassen en is een goede indicatie voor luchtvervuiling door verkeer. In Nederland organiseert het RIVM het project voor een aantal scholen. We zullen samen met de kinderen op verschillende plekken op en rond de school buisjes ophangen waarmee we de stikstofoxiden kunnen meten. Na een maand halen de kinderen  deze buisjes weer op en sturen ze naar het lab. Na een paar maanden krijgen we de uitslag en weten we waar rond de schoon de lucht vuil of juist school is.

 

Doe-circuit

Regelmatig werken de kinderen uit groep 5 t/m 8 in een doe-circuit. Zij mogen dan kiezen aan welke onderdelen ze willen deelnemen. In kleine groepen wordt met hulp van ouders en leerkrachten gewerkt aan kunst, cultuur, techniek en de creatieve vakken. Dit keer konden de kinderen kiezen uit manga tekenen, techniek, boomwackers, tuinieren in de schoolmoestuin en werken met vilt. Op facebook zijn diverse foto's te zien.

 

Annie M.G. Schmidt week

Hoera! De Annie M.G. Schmidt-week 2019 gaat op woensdag 15 mei van start. Dit jaar staat de veelzijdigheid van Annies oeuvre centraal in de feestelijke week. We kennen haar natuurlijk allemaal van o.a. Jip en Janneke en Pluk van de Petteflet tot Minoes en Wiplala. Ook bij ons op school zullen we de komende periode wat extra aandacht besteden aan deze schrijfster en haar prachtige verhalen!  

 

Schoolvoetbal groep 5/6

Vanmiddag doen er twee gemengde teams mee met het schoolvoetbaltoernooi bij SV Orderbos in Apeldoorn. Het programma van groep 6 begint om 13.45 uur op veld 8C en groep 5 begint om 16.00 uur op veld 1A. Iedereen is van harte welkom om deze kanjers aan te moedigen.

 

Rabobank Bankbattle

In een race tegen de klok zijn de leerlingen van groep 7/8 vandaag de strijd met andere scholen uit de regio aangegaan voor wat betreft hun parate kennis en computervaardigheden. Het succesvol afronden van de BankBattle vereist tactiek, strategie en vooral klassikaal samenspel. Eerst werd gestart met het uitvoeren van praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen. Deze hadden betrekking op o.a. de schoolvakken: muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet. Uiteindelijk resulteerde dit in een geheime kluiscode die toegang gaf tot de eindopdracht. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt.

 

Technodiscovery groep 7/8

Op donderdag 27 april hebben de kinderen van groep 7/8 de lessenserie over duurzame energie afgesloten met een workshop bij Technodiscovery in Apeldoorn. Op school hadden de kinderen al o.a. een boot gemaakt die op zonne-energie kan varen. Deze boot kon nu eindelijk getest worden en het bleken allemaal succesvolle ontwerpen te zijn. Daarnaast mochten de kinderen een windmolen ontwerpen en testen hoeveel vermogen de windmolen opbracht. Daarnaast mocht er ook geĆ«xperimenteerd worden met stroomkringen waarbij batterijen, zonnepanelen, lampjes, bellen en propellers op elkaar aangesloten konden worden. Het was geweldig om te zien dat zowel jongens als meisjes enthousiast met techniek bezig waren. Daarnaast hebben alle kinderen met al hun verschillende talenten,  een eigen inbreng gehad binnen dit techniekproject. Op de facebookpagina van Technodiscovery staan ook foto's van ons bezoek: https://www.facebook.com/TechnoDiscovery055 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS Oosterhuizen is onderdeel van Leerplein055