Medicijnen Protocol

Als uw kind op school medicijnen moet gebruiken, dan dient hiervoor een medicijnen protocol ingevuld te worden. Hiervoor kunt u contact op te nemen met de groepsleerkracht.