Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn met alle aangesloten onderwijsbesturen ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur. In Apeldoorn hebben alle scholen in 2013 voor de eerste keer een ondersteuningsprofiel opgesteld. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren.

Ouders kunnen het schoolondersteuningsprofiel van een school vinden op de website van de school.

17ZK Oosterhuizen SOP

VERSLAG audit Oosterhuizen 20-01-2015