Feesten en andere activiteiten

Op school vinden een aantal jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten plaats.

Brandweerdag

Voor de leerlingen van groep 8 van de scholen in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen organiseert de Vrijwillige Brandweer ieder jaar een brandweerdag, welke plaatsvindt op een zaterdag in september. Hiervoor worden teams gevormd van circa 10 leerlingen, die met allerlei behendigheidsspelen de wisselbeker proberen te veroveren. Hierbij wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld. Via de nieuwsbrief/agenda zult u tijdig van dit evenement op de hoogte worden gesteld.

Sinterklaasfeest

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 komen Sinterklaas en Zwarte Piet naar het Sinterklaasfeest van de school. Ouders, grootouders en bekenden zijn van harte welkom. De kinderen mogen iets voordragen. Iedereen wordt getrakteerd en de kinderen t/m groep 4 krijgen een cadeau.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 wonen dit feest gedeeltelijk bij, waarna zij in de klas de voor elkaar gemaakte surprises gaan uitpakken. Op een andere dag gaan ze ook nog naar de toneelvoorstelling van de Apeldoornse Sinterklaas Kommissie in Orpheus.

Kerstfeest

In de laatste week voor de kerstvakantie wordt het kerstfeest ’s avonds op school gevierd. Optredens en een kerstbuffet zijn vaste onderdelen. In deze week maken de leerlingen kerstattenties, die in de buurt rondgebracht worden.

 Schaatsmiddag

Als het weer het toelaat, wordt er een schaatsmiddag georganiseerd.

Palmpaasoptocht

De woensdag voor Palmpasen wordt met de peuters en de kinderen van groep 1 t/m 4  een optocht gehouden, waarbij ze met versierde stokken door Oosterhuizen lopen.

Pasen

De laatste schoolmiddag voor Pasen wordt er door alle leerlingen naar paaseieren gezocht. De paashaas is hierbij aanwezig en ook de ouders en andere belangstellenden zijn welkom.

Oranjefeest

De vrijdag voor Pinksteren vieren wij ons Oranjefeest. ’s Morgens is er een spelochtend, een speurtocht, een oriënteringsrit, een dropping of iets dergelijks. Gevolgd door een picknick.

’s Middags vinden in of bij de feesttent op het feestterrein activiteiten plaats, waaraan de leerlingen uit alle groepen deelnemen. Uw belangstelling en aanmoediging wordt hierbij zeer op prijs gesteld. Na afloop mogen de kinderen naar de kermis, waarvoor het oranjecomité per kind enkele vrijkaartjes ter beschikking stelt.

Sport

O.b.s. Oosterhuizen is in het bezit van het Vignet Gezonde School met de deelcertificaten Sport en Bewegen en milieu en natuur. Wij stimuleren onze leerlingen tot sporten en bewegen.

Zo doen wij bijvoorbeeld mee aan:

Door de Commissie Schoolsport van de gemeente Apeldoorn georganiseerde sportwedstrijden, zoals: volleybal, korfbal, tafeltennis, voetbal, zwemmen, hockey en atletiek. Deze wedstrijden vinden meestal plaats op woensdagmiddag of op zaterdag.

De leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen meedoen aan ‘Sport van de maand’.

Van deze naschoolse sportactiviteiten ontvangen de kinderen een flyer met data en locaties. Via Sportpas Apeldoorn van Accres kan men zich opgeven. Ga daarvoor naar www.sportpas.nl/apeldoorn. Wij doen jaarlijks met een uitgebreid programma mee aan de Nationale Sportweek.