Privacy

In het kader van de privacy worden de adressen en telefoonnummers van de leerlingen niet in de SchoolWiki geplaatst. De adreslijsten worden per groep, aan het begin van het cursusjaar, gemaild. Als uw kind midden in het schooljaar op onze school ingeschreven wordt, ontvangt u per eerste officiële schooldag een leerlingenlijst van zijn/haar groep.

Tijdens de lessen worden er soms video opnamen gemaakt ten behoeve van de leerkrachten of stagiaires om terug te kunnen kijken hoe bepaalde processen in de groep verlopen. Deze opnamen worden een enkele keer ook in een grotere groep van leerkrachten besproken al dan niet in aanwezigheid van een schoolbegeleider. Het materiaal is voor intern gebruik. Als u hiertegen bezwaren heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur. Beleidslijn voor het gebruik van beelden  staat omschreven in het hoofdstuk ‘Gebruik van foto- en filmopname’.