De directie

De directeur van de school is Janny Velzing. Zij heeft de algemene leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid. Vanaf het schooljaar 2021-2022 is zij op woensdag niet aanwezig.  is zij niet aanwezig. Dinie Bouwman is bij afwezigheid van de directeur ’s morgens het aanspreekpunt.