De directie

De directeur van de school is Janny Velzing. Zij heeft de algemene leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid. Vanaf het schooljaar 2022-2023 is zij op dinsdag en donderdag niet aanwezig. Dinie Bouwman is bij afwezigheid van de directeur ’s morgens het aanspreekpunt.