Afnamedata basisschool eindtoets

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de Centrale Eindtoets in het basisonderwijs is er een reguliere afnameperiode. De afnamedata in 2019 zijn als volgt:

  • De papieren Centrale Eindtoets wordt afgenomen op:
    dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april

De Centrale Eindtoets wordt afgenomen op drie aaneensluitende schooldagen. De duur van de Centrale Eindtoets is drie dagdelen. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kan flexibel worden afgenomen in de periode 15 tot en met 26 april en in de periode 6 tot en met 15 mei. In het schooljaar 2018–2019 zijn de onderdelen taal en rekenen van de Centrale Eindtoets verplicht; het onderdeel wereldoriëntatie is facultatief.

Leerlingen die tijdens de reguliere afnamedagen ziek waren, maken de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.