Kinderspreekuur

Op maandagmiddag is er van 14.00 uur – 15.00 uur een spreekuur voor kinderen bij de vertrouwenspersoon in haar kantoor. Hier kunnen eventuele vragen, klachten of problemen bespreekbaar worden gemaakt.

Onze school heeft ook een protocol voor signalering seksueel grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling. Hier kunt u dat protocol inzien protocol signalering seksueel grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling