Groep 8 en het voortgezet onderwijs

Heel belangrijk is de overstap naar het vervolgonderwijs. Er wordt veel aandacht besteed aan de voorlichting over het voortgezet onderwijs en de procedures die doorlopen worden bij het maken van een schoolkeuze. Kinderen en ouders moeten zich terdege verdiepen in deze materie. In groep 7 wordt er daarom al een pré-advies gegeven. In september / oktober is er een informatieavond over het voortgezet onderwijs voor groep 8 leerlingen en hun ouders. Vanaf januari worden door scholen voor het voortgezet onderwijs, open dagen georganiseerd. Wij adviseren niet alleen groep 8, maar ook groep 7, om hier naar toe te gaan. In januari worden de kinderen en ouders van groep 8 op school uitgenodigd voor een adviseringsgesprek.

In februari krijgen de kinderen uit groep 8 te maken met de doorstroomtoets, ook van het CITO. Eind januari krijgen de kinderen al hun voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Eind maart krijgen ze het definitieve schooladvies. Het schooladvies is gebaseerd op onze ervaringen met het kind in de voorafgaande acht jaar. Dit advies is bindend. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt, kan het advies heroverwogen worden.

 

Uitstroomgegevens:

Hieronder staat aangegeven voor welke onderwijsvorm de leerlingen in het schooljaar 2018/2019  een advies hebben gekregen. 

 

Niveau 

Advies voor de eindtoets 

Advies na de eindtoets (na heroverweging) 

VMBO BB 

2 lln. 

1 lln. 

VMBO KB 

lln. 

3 lln. 

VMBO GL-TL (MAVO) 

lln. 

5 lln. 

HAVO 

lln. 

4 lln. 

VWO 

lln. 

2 lln. 

Niveau

2020-2021

Advies voor eindtoets Definitieve adviezen (na eventuele herziening) Niveau

2021-2022

Advies voor eindtoets Definitieve adviezen (na eventuele herziening) Niveau

2022-2023

Advies voor eindtoets Definitieve adviezen (na eventuele herziening)
VMBO BB 0 1 VMBO BB 0 0 VMBO BB 0 0
VMBO BB/KB 0 4 VMBO BB/KB 0 0 VMBO BB/KB 0 0
VMBO KB 0 2 VMBO KB 1 1 VMBO KB 2 3
VMBO GL-TL (MAVO) 2 1 VMBO KB/GL-TL (MAVO) 1 1 VMBO KB/TL 0 0
VMBO GL-TL (MAVO/ HAVO) 3 1 VMBO GL-TL (MAVO) 3 2 VMBO TL (MAVO) 3 1
HAVO 2 2 VMBO GL/TL (MAVO/HAVO) 1 1 VMBO TL (MAVO) HAVO 2 5
HAVO/VWO 1 3 HAVO 3 2 HAVO 4 0
VWO 1 3 HAVO/ VWO 1 2 HAVO/VWO 2 3
VWO 4 5 VWO (incl gymnasium) 2 2
Groene lyceum 1