Groep 8 en het voortgezet onderwijs

Heel belangrijk is de overstap naar het vervolgonderwijs. Er wordt veel aandacht besteed aan de voorlichting over het voortgezet onderwijs en de procedures die doorlopen worden bij het maken van een schoolkeuze. Kinderen en ouders moeten zich terdege verdiepen in deze materie. In groep 7 wordt er daarom al een pré-advies gegeven. In september / oktober is er een informatieavond over het voortgezet onderwijs voor groep 8 leerlingen en hun ouders. Vanaf januari worden door scholen voor het voortgezet onderwijs, open dagen georganiseerd. Wij adviseren niet alleen groep 8, maar ook groep 7, om hier naar toe te gaan. In januari worden de ouders van groep 8 op school uitgenodigd voor een adviseringsgesprek.

In april krijgen de kinderen uit groep 8 te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot een keuze voor het vervolgonderwijs. Wij geven echter vóór het maken van de toets al een advies, gebaseerd op onze ervaringen met het kind in de voorafgaande acht jaar. Dit advies in bindend. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt, kan het advies heroverwogen worden.

 

Uitstroomgegevens

2017/2018
GYMNASIUM 0
TWEETALIG VWO  0
VWO  1
VWO/ HAVO  4
HAVO  0
HAVO / MAVO 5
MAVO 2
VMBO  4
VSO  1

 

Hieronder staat aangegeven voor welke onderwijsvorm de leerlingen in het schooljaar 2018/2019  een advies hebben gekregen. 

 

Niveau 

Advies voor de eindtoets 

Advies na de eindtoets (na heroverweging) 

VMBO BB 

2 lln. 

1 lln. 

VMBO KB 

lln. 

3 lln. 

VMBO GL-TL (MAVO) 

lln. 

5 lln. 

HAVO 

lln. 

4 lln. 

VWO 

lln. 

2 lln. 

 

Niveau

2020-2021

 

Advies voor de eindtoets

 

Definitieve adviezen (na eventuele herziening)

Niveau

2021-2022

Advies voor de eindtoets Definitieve adviezen (na eventuele herziening)
VMBO BB 0 lln. 1 lln. VMBO BB 0 lln. 0 lln.
VMBO BB/KB 0 lln. 4 lln. VMBO BB/KB 0 lln. 0 lln.
VMBO KB 0 lln. 2 lln. VMBO KB 1 lln. 1 lln.
VMBO GL-TL (MAVO) 2 lln. 1 lln. VMBO KB/GL-TL (MAVO) 1 lln. 1 lln.
VMBO GL-TL (MAVO/ HAVO) 3 lln. 1 lln. VMBO GL-TL (MAVO) 3 lln. 2 lln.
VMBO GL-TL (MAVO)/ HAVO 1 lln. 1 lln.
HAVO 2 lln. 2 lln. HAVO 3 lln. 2 lln.
HAVO/VWO 1 lln. 3 lln. HAVO/VWO 1 lln. 2 lln.
VWO 1 lln. 3 lln. VWO  4 lln. 5 lln.