Groep 8 en het voortgezet onderwijs

Heel belangrijk is de overstap naar het vervolgonderwijs. Er wordt veel aandacht besteed aan de voorlichting over het voortgezet onderwijs en de procedures die doorlopen worden bij het maken van een schoolkeuze. Kinderen en ouders moeten zich terdege verdiepen in deze materie. In groep 7 wordt er daarom al een pré-advies gegeven. In september is er een informatieavond over het voortgezet onderwijs voor groep 8 leerlingen en hun ouders. Vanaf januari worden door scholen voor het voortgezet onderwijs, open dagen georganiseerd. Wij adviseren niet alleen groep 8, maar ook groep 7, om hier naar toe te gaan. In januari worden de ouders van groep 8 op school uitgenodigd voor een adviseringsgesprek.

 

In april krijgen de kinderen uit groep 8 te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot een keuze voor het vervolgonderwijs. Wij geven echter vóór het maken van de toets al een advies, gebaseerd op onze ervaringen met het kind in de voorafgaande acht jaar. Dit advies in bindend. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt, kan het advies heroverwogen worden.

 

Uitstroomgegevens

2013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018
GYMNASIUM20 0 00
TWEETALIG VWO10 2 00
VWO23 3 41
VWO/ HAVO01 0 14
HAVO10 1 10
HAVO / MAVO14 055
MAVO 702
VMBO1210 3 14
VSO10 0 01