Wist u dat

Wist u dat:

– ons nieuwe thema ‘water’ is?

– de volgende letter van de lettertafel de ‘m’ wordt?

– we het gaan hebben over het tegenovergestelde zoals warm, koud, zoet en

zout?

– we weer woordjes in klankgroepen gaan verdelen?

– we oefenen op het vragen stellen na een verhaal?

– we proefjes gaan doen met zinken en drijven?

– we het ook over het weer gaan hebben?

– we ongeveer 15 letters kunnen herkennen en benoemen?

– we hopen dat het nog heel lekker weer wordt zodat we weer een waterdag

buiten kunnen houden?

– wij de enige klas zijn met 3 groepen bij elkaar? Namelijk de instroomgroep,

groep 1 en groep 2.

 

veel meeleefplezier,

 

juf Grada, juf Sigrid en juf Chantal

Delen via