schoolvakanties

2020 – 2021

Herfstvakantie 19-10 t/m 23-10
Kerstvakantie  21-12 t/m 01-01
Voorjaarsvakantie  22-02 t/m 26-02
Goede vrijdag en 2e paasdag  02-04 t/m 05-04
Koningsdag 27-04
Meivakantie  03-05 t/m 14-05
Hemelvaart  13-05 en 14-05
Pinksteren  24-05 en 25-05*
Zomervakantie  19-07 t/m 27-08

Soms kan het zijn, dat uw kind vrij heeft buiten het geplande vakantierooster. Dit zijn uren, die elke school naar eigen inzicht mag besteden of invullen. Het team gebruikt deze uren voor o.a. nascholing. Welke uren of dagen vrij zijn, verschilt per schooljaar. Het kan zelfs per groep verschillen. U wordt hierover bijtijds geïnformeerd. Als de kinderen ’s middags vrij zijn, eindigen de lessen om 12.00 uur.
Op dit moment zijn in ieder geval de volgende data bekend waarop de kinderen vrij zijn:
 – omdat de kleuters te veel uren maken zijn zij vijf vrijdagochtenden vrij op: 13 november, 15 januari, 19 maart, 4 juni en 2 juli
 – donderdagmiddag 17 december 2020 zijn de groepen 1 t/m 4 vrij omdat zij ’s avonds met de kerstviering op school verwacht worden
 – vrijdagmiddag 18 december 2020 zijn alle kinderen vrij
 – maandag 1 maart 2021 is een studiedag voor het team, de kinderen zijn dan vrij
 – donderdagmiddag 20 mei 2021 is groep 1 t/m 4 vrij omdat zij vrijdagmiddag 21 mei 2021 op het Oranjefeest verwacht worden
 – dinsdag 25 mei 2021* is een studiedag voor het team, de kinderen zijn dan vrij
 – vrijdagmiddag 16 juli 2021 begint om 12.00 uur voor alle kinderen de zomervakantie

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.
Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Delen via