schoolvakanties

2019 – 2020
Herfstvakantie21-10 t/m 25-10
Kerstvakantie23-12 t/m 03-01
Voorjaarsvakantie24-02 t/m 28-02
Goede vrijdag en 2e paasdag10-04 t/m 13-04
Meivakantie27-04 t/m 08-05
Hemelvaart21-05 en 22-05
Pinksteren01-06 en 02-06
Zomervakantie20-07 t/m 28-08

Soms kan het zijn, dat uw kind vrij heeft buiten het geplande vakantierooster. Dit zijn uren, die elke school naar eigen inzicht mag besteden of invullen. Het team gebruikt deze uren voor o.a. nascholing. Welke uren of dagen vrij zijn, verschilt per schooljaar. Het kan zelfs per groep verschillen. U wordt hierover bijtijds geïnformeerd. Als de kinderen ’s middags vrij zijn, eindigen de lessen om 12.00 uur.

Op dit moment zijn in ieder geval de volgende data bekend waarop de kinderen vrij zijn:

  • donderdagmiddag 19 december 2019 zijn de groepen 1 t/m 8 vrij omdat zij ’s avonds met de kerstviering op school verwacht worden.
  • vrijdagmiddag 20 december 2019 zijn alle kinderen vrij
  • donderdagmiddag 28 mei 2020 is groep 1 t/m 4 vrij omdat zij vrijdagmiddag 29 mei 2020 op het Oranjefeest verwacht worden
  • dinsdag 2 juni 2020 zijn alle groepen vrij i.v.m. een studiedag
  • vrijdagmiddag 17 juli 2020 begint om 12.00 uur voor alle kinderen de zomervakantie.

 

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

 

Delen via