Kinderopvang (VSO, BSO en PSG)

Naast onze school is buitenschoolse opvang (VSO, BSO en een PeuterSpeelGroep) gevestigd.  Bij voldoende aanmelding kan in overleg met Partou VSO geregeld worden. Op dit moment wordt het niet aangeboden. Partou verzorgt ook buitenschoolse opvang (BSO). Op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 18.00 uur is buitenschoolse opvang beschikbaar. De BSO is gehuisvest in het gebouw naast de school. De pedagogisch medewerkster van de BSO vangt kinderen na een inspannende dag op school op en zorgt ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer die aansluit bij de thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staat voorop.

Voor opvang op andere dagen kunt u contact opnemen met Partou.

Peuterspeelgroep (PSG)

Wij willen de peuters een goede basis geven als voorbereiding op de basisschool. Dit doen we door het stimuleren en prikkelen van de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Ontwikkelingsgebieden die we door het jaar heen aan bod laten komen zijn o.a.:

  • de motorische ontwikkeling
  • de zintuiglijke ontwikkeling
  • de cognitieve ontwikkeling
  • de taalontwikkeling
  • rekenontwikkeling
  • de creatieve ontwikkeling
  • de spelontwikkeling
  • de sociaal emotionele ontwikkeling

Hoe we deze ontwikkelingsgebieden stimuleren bij de peuters staat omschreven in ons pedagogisch werkplan. U kunt dit opvragen bij onze leidsters.

Wij besteden veel aandacht aan het overleg tussen de peuteropvang en de basisschool. Regelmatig doen de peuters met activiteiten van de kleuters mee en er wordt gebruik gemaakt van een overdrachtsformulier als uw kind naar de basisschool gaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Partou of bekijk de website: Partou