Kinderopvang (VSO, BSO en PSG)

Naast onze school is buitenschoolse opvang (VSO, BSO en een PeuterSpeelGroep) gevestigd.  Op maandag en dinsdag is er vanaf 7.30 uur voorschoolse opvang (VSO) van Smallsteps in peuterspeelzaal ’t Oosterhuisje. Smallsteps verzorgt ook buitenschoolse opvang (BSO). Op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 18.30 uur is buitenschoolse opvang beschikbaar. De BSO is gehuisvest in het gebouw naast de school. De BSO-leidster vangt kinderen na een inspannende dag op school op en zorgt ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer die aansluit bij de thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staan voorop.

Voor opvang op andere dagen kunt u contact opnemen met Smallsteps.

Peuterspeelgroep (PSG)

Wij willen de peuters een goede basis geven als voorbereiding op de basisschool. Dit doen we door het stimuleren en prikkelen van de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Ontwikkelingsgebieden die we door het jaar heen aan bod laten komen zijn o.a.:

  • de motorische ontwikkeling
  • de zintuiglijke ontwikkeling
  • de cognitieve ontwikkeling
  • de taalontwikkeling
  • rekenontwikkeling
  • de creatieve ontwikkeling
  • de spelontwikkeling
  • de sociaal emotionele ontwikkeling

Hoe we deze ontwikkelingsgebieden stimuleren bij de peuters staat omschreven in ons pedagogisch werkplan. U kunt dit opvragen bij onze leidsters.

Voor meer informatie klik op deze link: Smallsteps kinderopvang en voor tarieven kunt u contact opnemen met Smallsteps.