Buitenregels/ pleinregels

Onze school werkt met de methode Kwink aan de volgende competenties: 1. Besef hebben van jezelf (ik); De zelfontspanner 2. Zelfmanagement (ik); De oversteektechniek 3.Lees meer


Continurooster

Wij werken op school met een continurooster. Dat wil zeggen dat alle leerlingen gedurende de middagpauze overblijven. Zij eten hun meegebrachte lunch, samen met de eigen groepsleerkrachtLees meer


De directie

De directeur van de school is Janny Velzing. Zij heeft de algemene leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid. Vanaf het schooljaar 2022-2023 is zij op dinsdagLees meer


De groepen

Inzet personeel schooljaar 2023-2024.   We gaan volgend schooljaar weer werken met 4 combinatiegroepen. In de loop van volgend schooljaar zal juf Rita met pensioenLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Kwaliteitscoördinator

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide kwaliteitscoördinatoren. Zij zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team van kwaliteitscoördinatoren versterkt de kwaliteitLees meer


Leerkrachten

Op onze school werken 5 leerkrachten, 1 directeur,  1 algemeen schoolmedewerker, 2 onderwijsassistenten, 1 kwaliteit coördinator en 2 vakleerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk inLees meer


Ouderbetrokkenheid

Een school is niet alleen zaak van kinderen en leerkrachten. De ouders van de kinderen maken deel uit van onze schoolgemeenschap. Ook zij kunnen binnenLees meer


Overige mensen in de school

Op onze school is er 1 leerkracht werkzaam die godsdienstonderwijs geeft en een leerkracht die humanistisch vormings onderwijs geeft. Daarnaast zijn er ook regelmatig gastlessen,Lees meer


Pauzes

In de groepen wordt voor of na de pauze, tijd vrijgemaakt om wat te eten en te drinken. Onze voorkeur gaat uit naar een bidon met water,Lees meer


Schoolmedewerker

We hebben een algemeen schoolmedewerker in dienst, Dinie Bouwman. Zij is verantwoordelijk voor de conciërgetaken en het reilen en zeilen van de school op huishoudelijkLees meer


Schorsing/verwijdering van leerlingen

Regels omtrent schorsing of verwijdering Als een leerling op de school is ingeschreven, gelden er schoolregels. Ieder kind moet veilig naar school kunnen gaan. ScholenLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Stagiaires

Openbare basisschool Oosterhuizen is een SBB erkend leerbedrijf. De studenten kunnen zich inschrijven op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl, de websites waar studenten een leerplaats zoeken. Wij kunnen, viaLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog eenLees meer


Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties schooljaar 2023-2024 Vakantierooster OBS Oosterhuizen schooljaar 2023-2024 Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023 Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 Voorjaarsvakantie 19 t/mLees meer