Buitenregels/ pleinregels

Wat mag wel? – Samen spelen – De bal halen als je het hebt gevraagd aan de leerkracht – Om de beurt schommelen en wachtenLees meer


Continurooster

Onze school heeft gekozen voor een continurooster. Dat wil zeggen dat alle leerlingen gedurende de middagpauze overblijven. Zij eten hun meegebrachte lunch, samen met de eigen groepsleerkrachtLees meer


De directie

De directeur van de school is Janny de Jongh.  Zij heeft de algemene leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid. Op donderdag is zij niet aanwezig. DinieLees meer


De groepen

De groepsverdeling 2019-2020 ziet er als volgt uit: Groep 1/2 Grada + Chantal (o.a.: ma, di, do, vr)+ Kitty (o.a.: woe) Groep 3/4 Sigrid, RitaLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Binnen onze school hebben we een intern begeleider (ib-er). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. ZijLees meer


Leerkrachten

Op onze school werken 6 leerkrachten (inclusief 1 directeur) 1 algemeen schoolmedewerker, 2 onderwijsassistenten, 1 intern begeleider en 3 vakleerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.Lees meer


Ouderbetrokkenheid

Een school is niet alleen zaak van kinderen en leerkrachten. De ouders van de kinderen maken deel uit van onze schoolgemeenschap. Ook zij kunnen binnenLees meer


Overige mensen in de school

Op onze school zijn twee leerkrachten werkzaam die godsdienstonderwijs geven en een leerkracht die humanistisch vormings onderwijs geeft. Daarnaast zijn er ook regelmatig gastlessen, dieLees meer


Pauzes

In de groepen wordt voor of na de pauze, tijd vrijgemaakt om wat te eten en te drinken. Onze voorkeur gaat uit naar een bidon met water,Lees meer


Schoolmedewerker

We hebben een algemeen schoolmedewerker in dienst. Zij is de contactpersoon voor de schoolmelk en de hoofdluiscontrole. Zij is verantwoordelijk voor de conciërgetaken en het reilenLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Stagiaires

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de PABO zijn,Lees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog eenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

2019 – 2020       Herfstvakantie 21-10 t/m 25-10 Kerstvakantie 23-12 t/m 03-01 Voorjaarsvakantie 24-02 t/m 28-02 Goede vrijdag en 2e paasdag 10-04 t/mLees meer