Buitenregels/ pleinregels

Wat mag wel? – Samen spelen – De bal halen als je het hebt gevraagd aan de leerkracht – Om de beurt schommelen en wachtenLees meer


Continurooster

Onze school heeft gekozen voor een continurooster. Dat wil zeggen dat alle leerlingen gedurende de middagpauze overblijven. Zij eten hun meegebrachte lunch, samen met de eigen groepsleerkrachtLees meer


De directie

De directeur van de school is Janny de Jongh.  Zij heeft de algemene leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid. Op donderdag is zij niet aanwezig. DinieLees meer


De groepen

De groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit: Groep 1/2 (26 lln) Grada van Duyn (lk: ma t/m do) Sigrid Klaassen (lk:Lees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpenLees meer


Leerkrachten

Op onze school werken 6 leerkrachten (inclusief 1 directeur) 1 algemeen schoolmedewerker, 2 onderwijsassistenten, 1 intern begeleider en 3 vakleerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.Lees meer


Ouderbetrokkenheid

Een school is niet alleen zaak van kinderen en leerkrachten. De ouders van de kinderen maken deel uit van onze schoolgemeenschap. Ook zij kunnen binnenLees meer


Overige mensen in de school

Op onze school zijn twee leerkrachten werkzaam die godsdienstonderwijs geven en een leerkracht die humanistisch vormings onderwijs geeft. Daarnaast zijn er ook regelmatig gastlessen, dieLees meer


Pauzes

In de groepen wordt voor of na de pauze, tijd vrijgemaakt om wat te eten en te drinken. Onze voorkeur gaat uit naar een bidon met water,Lees meer


Schoolmedewerker

We hebben een algemeen schoolmedewerker in dienst. Zij is de contactpersoon voor de schoolmelk en de hoofdluiscontrole. Zij is verantwoordelijk voor de conciërgetaken en het reilenLees meer


Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Stagiaires

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de PABO zijn,Lees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog eenLees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

2019 – 2020       Herfstvakantie 21-10 t/m 25-10 Kerstvakantie 23-12 t/m 03-01 Voorjaarsvakantie 24-02 t/m 28-02 Goede vrijdag en 2e paasdag 10-04 t/mLees meer