Buitenregels/ pleinregels

Onze school werkt met de methode Kwink aan de volgende competenties: 1. Besef hebben van jezelf (ik); De zelfontspanner 2. Zelfmanagement (ik); De oversteektechniek 3.Lees meer


Continurooster

Wij werken op school met een continurooster. Dat wil zeggen dat alle leerlingen gedurende de middagpauze overblijven. Zij eten hun meegebrachte lunch, samen met de eigen groepsleerkrachtLees meer


De directie

De directeur van de school is Janny Velzing. Zij heeft de algemene leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid. Vanaf het schooljaar 2022-2023 is zij op woensdagLees meer


De groepen

De groepsverdeling 2022-2023 ziet er als volgt uit: We werken met 4 combinatiegroepen. Op school zijn er ook meerdere onderwijsassistenten die wij zo inzetten datLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen is de interne begeleiding als functie ingevuld.  Op deze manier werkt Leerplein055 met kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). DeLees meer


Leerkrachten

Op onze school werken 5 leerkrachten, 1 directeur,  1 algemeen schoolmedewerker, 3 onderwijsassistenten, 1 intern begeleider en 2 vakleerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk inLees meer


Ouderbetrokkenheid

Een school is niet alleen zaak van kinderen en leerkrachten. De ouders van de kinderen maken deel uit van onze schoolgemeenschap. Ook zij kunnen binnenLees meer


Overige mensen in de school

Op onze school zijn twee leerkrachten werkzaam die godsdienstonderwijs geven en een leerkracht die humanistisch vormings onderwijs geeft. Daarnaast zijn er ook regelmatig gastlessen, dieLees meer


Pauzes

In de groepen wordt voor of na de pauze, tijd vrijgemaakt om wat te eten en te drinken. Onze voorkeur gaat uit naar een bidon met water,Lees meer


Schoolmedewerker

We hebben een algemeen schoolmedewerker in dienst, Dinie Bouwman. Zij is verantwoordelijk voor de conciërgetaken en het reilen en zeilen van de school op huishoudelijkLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Stagiaires

Openbare basisschool Oosterhuizen is een SBB erkend leerbedrijf. De studenten kunnen zich inschrijven op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl, de websites waar studenten een leerplaats zoeken. Wij kunnen, viaLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog eenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster OBS Oosterhuizen schooljaar 2022-2023  Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart Goede VrijdagLees meer