medezeggenschap

Basisschool Oosterhuizen wil een school zijn waar leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en ouders zich thuis voelen. Dat kan alleen als we er samen onze schouders onder zetten.

We vinden het heel fijn als ouders laten weten wat ze van de gang van zaken op school vinden. Dat kan onder meer via de Medezeggenschapsraad (MR).

Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. In een goede onderlinge samenwerking worden de belangen van de leerlingen optimaal behartigd. Bij sommige besluiten heeft de directie ook instemming van de Medezeggenschapsraad nodig. In andere gevallen heeft de MR een adviesrecht.

De MR vergadert één keer in de zes weken. De vergaderdata staan vermeld in de nieuwsbrief. De vergaderingen zijn openbaar. Heeft u als ouder een goed idee, zijn er zaken waar u zich aan stoort of heeft u een vraag voor de MR? Laat het weten aan een MR-lid of kom naar de vergadering!

Samenstelling MR

De MR bestaat uit de volgende leden:

Namens het team:

Grada van Duyn lid

Namens de ouders:

Gulsah van den Heuvel-Cebe: voorzitter

Koos van der Veer: secretaris

Gert-Jan van Dalen: lid

 

Delen via