Huiswerk groep 7

Huiswerk:

Taal 8 juni

Werkstuk inleveren voor 22 juni

 

Krantenknipsel:

Deze week: Meike

Volgende keer: Sam

 

Woordenschatwoorden van de week:

 • De ton: honderdduizend: 100.000
 • Enkelvoudig: als het uit één deel bestaat.
 • Het biljard: miljoen keer een miljard, duizend keer een biljoen: 1.000.000.000.000.000
 • Het dozijn: twaalf. Een dozijn appels is twaalf appels.
 • Het miljard: duizend keer een miljoen: 1.000.000.000
 • Het overschot: dat wat er over of te veel is.
 • Individueel: ieder apart.
 • Massaal: met heel veel mensen tegelijk.
 • Meervoudig: als het uit meer dan één deel bestaat.
 • Afstemmen: ervoor zorgen dat dingen niet te veel van elkaar verschillen.
 • De correspondent: een journalist die in het buitenland zit. Hij vertelt of schrijft over wat er in dat land gebeurt.
 • De zendtijd: de tijd om op de televisie of de radio een programma te laten zien of horen.
 • Interpreteren: iets op een bepaalde manier opvatten.
 • Articuleren: alle klanken duidelijk uitspreken. Als je goed articuleert, ben je goed verstaanbaar.
 • De producent: een persoon of bedrijf dat producten maakt.

Delen via