Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster OBS Oosterhuizen schooljaar 2022-2023 
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 7 april t/m 10 april
Koningsdag en vrijdag aansluitend 27 april t/m 28 april
Meivakantie 24 april t/m 5 mei
Hemelvaart en vrijdag aansluitend 18 en 19 mei
Tweede Pinksterdag 29 mei
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus

 

Soms kan het zijn, dat uw kind vrij heeft buiten het geplande vakantierooster. Dit zijn uren, die elke school naar eigen inzicht mag besteden of invullen. Het team gebruikt deze uren voor o.a. nascholing. Welke uren of dagen vrij zijn, verschilt per schooljaar. Het kan zelfs per groep verschillen. U wordt hierover bijtijds geïnformeerd. Als de kinderen ’s middags vrij zijn, eindigen de lessen om 12.00 uur.

Op dit moment zijn in ieder geval de volgende data bekend waarop de kinderen vrij zijn:

  • Studiedagen voor het team (alle kinderen zijn vrij): 9 november
  • Kleuters maken te veel uren en zijn daarom extra dagen vrij: 9 september, 14 oktober,18 november, 9 december, 20 januari, 17 februari, 24 maart, 12 mei,
    9 juni, 23 juni
  • Donderdag 25 mei zijn de groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij. Zij worden vrijdagmiddag 26 mei op het Oranjefeest verwacht.
  • Bijzonderheden: Op 22 december gaan alle kinderen tot 12.00 uur naar school. Ze worden allemaal ’s avonds op het kerstfeest verwacht.
  • Op 23 december en 7 juli zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij i.v.m. de start van kerst- en zomervakantie.

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.