Vakanties en vrije dagen

2021 – 2022
Herfstvakantie 18-10 t/m 22-10
Kerstvakantie 27-12 t/m 7-01
Krokusvakantie 28-02 t/m 04-03
Goede vrijdag en 2e paasdag 15-04 + 18-04
Meivakantie 27-04 t/m 6-05
Hemelvaart 26-05 en 27-05
Pinksteren 06-06
Zomervakantie 11-07 t/m 19-08

Soms kan het zijn, dat uw kind vrij heeft buiten het geplande vakantierooster. Dit zijn uren, die elke school naar eigen inzicht mag besteden of invullen. Het team gebruikt deze uren voor o.a. nascholing. Welke uren of dagen vrij zijn, verschilt per schooljaar. Het kan zelfs per groep verschillen. U wordt hierover bijtijds geïnformeerd. Als de kinderen ’s middags vrij zijn, eindigen de lessen om 12.00 uur.

Op dit moment zijn in ieder geval de volgende data bekend waarop de kinderen vrij zijn:

 • Studiedagen voor het team (alle kinderen zijn vrij): 29 september, 14 maart, 7 juni
 • Kleuters maken te veel uren en zijn daarom extra dagen vrij: 17 september,15 oktober, 12
  november, 21 januari, 18 februari, 25 maart, 1 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli
 • Donderdag 2 juni zijn de groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij. Zij worden vrijdagmiddag 3 juni op
  het Oranjefeest verwacht.
 • Bijzonderheden: Op 23 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en worden ’s avonds op
  school verwacht voor het kerstfeest. Op 24 december en 8 juli zijn de kinderen van groep 5
  t/m 8 om 12.00 uur vrij i.v.m. de start van kerst- en zomervakantie.

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.