Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties schooljaar 2023-2024

Vakantierooster OBS Oosterhuizen schooljaar 2023-2024
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag +1 dag extra 20 en 21 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Soms kan het zijn, dat uw kind vrij heeft buiten het geplande vakantierooster. Dit zijn uren, die elke school naar eigen inzicht mag besteden of invullen. Het team gebruikt deze uren voor o.a. nascholing. Welke uren of dagen vrij zijn, verschilt per schooljaar. Het kan zelf per groep verschillen. U wordt hierover bijtijds geïnformeerd.  Als de kinderen vrij zijn, eindigen de lessen om 12.00 uur.

 

Op dit moment zijn in ieder geval de volgende data bekend waarop de kinderen vrij zijn:

  • Het team heeft studiedagen op 17 augustus 29, 30 april en 10 mei. Deze dagen sluiten aan bij een vakantie of een vrije dag en zijn al opgenomen in het rooster hierboven.
  • Kleuters maken te veel uren en zijn daarom extra dagen vrij: 8 september, 6 oktober, 17 november, 8 december, 19 januari, 9 februari, 8 maart, 12 april, 31 mei, 14 juni.
  • Donderdagmiddag 16 mei zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. Zij worden vrijdagmiddag 17 mei op het Oranjefeest verwacht.
  • Bijzonderheden: Op 21 december gaan alle kinderen tot 12.00 uur naar school. Ze worden ’s avonds op het kerstfeest verwacht.
  • Op 22 december en 12 juli zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij i.v.m. de start van de kerst- en zomervakantie.

 

Landelijk overzicht

Voor een vakantieoverzicht voor de volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van O&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tod de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.