Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie  28 oktober t/m 1 november 
Kerstvakantie  23 december t/m 3 januari 
Voorjaarsvakantie  24 t/m 28 februari 
Goede vrijdag en tweede paasdag  18 en 21 april 
Meivakantie  28 april t/m 9 mei 
Hemelvaartsweekend  29 en 30 mei 
Pinksteren  9 juni 
Zomervakantie  21 juli t/m 29 augustus 

Soms kan het zijn, dat uw kind vrij heeft buiten het geplande vakantierooster. Dit zijn uren, die elke school naar eigen inzicht mag besteden of invullen. Het team gebruikt deze uren voor o.a. nascholing. Welke uren of dagen vrij zijn, verschilt per schooljaar. Het kan zelf per groep verschillen. U wordt hierover bijtijds geïnformeerd.  Als de kinderen vrij zijn, eindigen de lessen om 12.00 uur.

 

Op dit moment zijn in ieder geval de volgende data bekend waarop de kinderen vrij zijn:

  • Studiedagen voor het team (alle kinderen zijn vrij): 18 september en 10 juni. Naast deze studiedagen heeft het team nog 4 studiemiddagen op woensdagmiddag. 
  • Kleuters maken te veel uren en zijn daarom extra dagen vrij: 13 september, 18 oktober, 29 november, 6 december, 24 januari, 14 februari, 14 maart, 4 april, 20 juni, 11 juli. 
  • Donderdag 5 juni zijn de groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij. Zij worden vrijdagmiddag 6 juni op het Oranjefeest verwacht. 
  • Op 19 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij en worden ‘s avonds op school verwacht voor het kerstfeest.  
  • Op 20 december en 18 juli zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vrij i.v.m. de start van de kerst- en zomervakantie. 

 

Landelijk overzicht

Voor een vakantieoverzicht voor de volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van O&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tod de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.