Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

Groep 1-4 Groep 5-8
Maandag 08.30 –   14.30   uur 08.30 –   14.30   uur
Dinsdag 08.30 –   14.30   uur 08.30 –   14.30   uur
Woensdag 08.30 –   12.15   uur 08.30 –   12.15   uur
Donderdag 08.30 –   14.30   uur 08.30 –   14.30  uur
Vrijdag 08.30 –   12.00   uur 08.30 –   14.30   uur

Wij werken op school met een continurooster.

Alle kinderen moeten op tijd, maar liever niet eerder dan een kwartier voor aanvang van de lessen, op school zijn. Tot 8.25 uur blijven de ouders verantwoordelijk. Dit heeft te maken met de ARBO wetgeving in relatie tot het continurooster. Om 8.25 uur gaat de bel en gaan de kinderen in een rij staan. De leerkracht haalt ze op om naar binnen te gaan. Bij regen, mogen de leerlingen alvast in de klas gaan zitten.

De kleuters gaan ook om 8.25 uur naar binnen. De juf wacht de kinderen op bij de deuropening. Ouders nemen buiten afscheid zodat de kleuters zelfstandig binnenkomen. Doordat ouders buiten blijven, is het voor kinderen overzichtelijker in de gang en het lokaal. Bij het raam kunt u nog even zwaaien naar uw kind. Als er iets bijzonders is, kunnen ouders dat natuurlijk bij de deur even melden maar mailen mag natuurlijk ook altijd. Als uw kind de eerste keer komt wennen mogen de ouders wel even mee naar binnen.

De ouders van de andere groepen nemen ook buiten afscheid. Heeft u iets belangrijks te melden dan kunt u natuurlijk binnen komen. De ouders van groep 3 mogen tot de Astervakantie zwaaien voor het raam. Daarna stoppen we hiermee. Dit is voor de rust in de groepen het beste.