Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

Groep 1-4 Groep 5-8
Maandag 08.30 –   14.30   uur 08.30 –   14.30   uur
Dinsdag 08.30 –   14.30   uur 08.30 –   14.30   uur
Woensdag 08.30 –   12.15   uur 08.30 –   12.15   uur
Donderdag 08.30 –   14.30   uur 08.30 –   14.30  uur
Vrijdag 08.30 –   12.00   uur 08.30 –   14.30   uur

Wij werken op school met een continurooster.

Alle kinderen moeten op tijd, maar liever niet eerder dan een kwartier voor aanvang van de lessen, op school zijn. Tot 8.30 uur blijven de ouders verantwoordelijk. Dit heeft te maken met de ARBO wetgeving in relatie tot het continurooster. Als de bel gaat, gaan de kinderen in een rij staan. De leerkracht haalt ze op om naar binnen te gaan. Bij regen, mogen de leerlingen alvast in de klas gaan zitten.

De ouders van de kleuters kunnen hun kind vanaf 8.25 uur in de klas brengen en eventueel iets aan de groepsleerkracht doorgeven. Buiten kan er dan nog even gezwaaid worden voordat u naar huis gaat.

De ouders van de andere groepen nemen buiten afscheid. Heeft u iets belangrijks te melden dan kunt u natuurlijk binnen komen. De ouders van groep 3 mogen tot de Astervakantie zwaaien voor het raam. Daarna stoppen we hiermee. Dit is voor de rust in de groepen het beste.

Voor aangepaste schooltijden zie het stukje ‘Samen Lezen’.