Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

Groep 1-4Groep 5-8
Maandag08.30 –   14.30   uur08.30 –   14.30   uur
Dinsdag08.30 –   14.30   uur08.30 –   14.30   uur
Woensdag08.30 –   12.15   uur08.30 –   12.15   uur
Donderdag08.30 –   14.30   uur08.30 –   14.30  uur
Vrijdag08.30 –   12.00   uur08.30 –   14.30   uur

Wij werken op school met een continurooster.

Alle kinderen moeten op tijd, maar liever niet eerder dan een kwartier voor aanvang van de lessen, op school zijn. Tot 8.30 uur blijven de ouders verantwoordelijk. Dit heeft te maken met de ARBO wetgeving in relatie tot het continurooster. Als de bel gaat, gaan de kinderen in een rij staan. De leerkracht haalt ze op om naar binnen te gaan. Bij regen, mogen de leerlingen alvast in de klas gaan zitten.

De ouders van de kleuters kunnen hun kind vanaf 8.25 uur in de klas brengen en eventueel iets aan de groepsleerkracht doorgeven. Buiten kan er dan nog even gezwaaid worden voordat u naar huis gaat.

Wij hebben de regel binnen onze school dat alleen de ouders van leerlingen uit groep 3 eventueel nog even mee naar binnen mogen ’s morgens om afscheid te nemen of iets door te geven. Na de herfstvakantie stoppen wij hiermee. Dit is voor de rust in de groepen het beste. Zwaaien kan dan natuurlijk nog even bij het raam. Vanaf groep 4 gaan ouders niet meer mee naar binnen ’s morgens.

Voor aangepaste schooltijden zie het stukje ‘Samen Lezen’.