Gebruik Groepsapp

donderdag 18 februari 2021

Tijdens de OR vergadering van afgelopen dinsdag kwam het punt “gebruik van de groepsapp” aan de orde. Er is onvrede over de manier van communiceren in deze app en het blijkt dat er ouders zijn die uit de app zijn gestapt of voornemens zijn dit te doen. Hieronder staat hoe de groepsapp gebruikt moet worden zodat de app ook zijn functie blijft behouden.
Doel en gebruik groepsapp
De groepsapp is een groep waarin ouders elkaar onderling informeren over school gerelateerde zaken en/of activiteiten. Groepsapps dienen niet het doel om zaken over niet betrokkenen binnen de app te bespreken. Met vragen of opmerkingen over de gang van zaken in de groep of over de leraar kunt u vanzelfsprekend altijd terecht bij de betreffende leraar en/ of de directeur.
Als team ondersteunen wij dit doel van harte. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat eventuele frustraties op de goede plek worden neergelegd en dat de groepsapp wordt gebruikt zoals hierboven staat beschreven.

Delen via