Informatieavonden

donderdag 24 augustus 2023

We willen graag de ouders informeren over de gang van zaken in de groep van uw kind. Hiervoor zijn twee informatieavonden. Op 12 september is dit voor de groepen 3/4 om 19.00 uur en voor groep 7/8 om 20.00 uur. Op 19 september zijn de ouders van de groepen 1/2 welkom om 19.00 uur en de groepen 5/6 om 20.00 uur. In een Parro bericht leest u hier ook over en kunt u zich aanmelden.

We hopen veel ouders te ontmoeten!

Delen via