Interim-directeur

dinsdag 12 januari 2021

De medezeggenschapsraad is nauw betrokken bij de procedure voor de aanstelling van een nieuwe directeur. Er is een benoemingsadviescommissie gevormd, een profielschets is in de maak en de vacature verschijnt binnenkort. Het is de bedoeling dat na de zomervakantie gestart kan worden met een nieuwe directeur. Tot die tijd komt er voor 20 uur een interim-directeur in de persoon van Mathieu Bootsveld. Mathieu is een ervaren directeur die regelmatig voor Leerplein055 werkt. Deze week starten wij met de overdracht. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed zal verlopen.

Delen via