Luizencontrole

woensdag 1 september 2021

Vanwege corona is er op school lange tijd geen luizencontrole geweest. We willen deze controle wel weer opstarten en beginnen hier na de herfstvakantie mee. We vragen ouders om hun kind(eren) regelmatig te controleren. Wilt u doorgeven aan school als uw kind luizen heeft?
Na de zomervakantie zijn er luizen geconstateerd bij een aantal leerlingen ( ouders van de desbetreffende groep zijn ingelicht). Het blijft dus heel belangrijk om goed te controleren!

Delen via