Luizencontrole

maandag 29 augustus 2022

Vorige week zijn alle kinderen weer gecontroleerd op luizen door onze ‘Luizenmoeders’.

We vragen alle ouders om de kinderen thuis ook regelmatig te controleren op luizen. Mocht uw kind luizen hebben, geeft het dan door aan school.

Na elke vakantie vindt er op woensdag een controle op school plaats.

Delen via