MQ Scan

donderdag 8 december 2022

Afgelopen donderdag is er door twee beweegcoaches van Sportservice Apeldoorn via de MQ Scan  de motorische ontwikkeling van alle kinderen gemeten. De scan bestaat uit een compacte beweegbaan, waarbij de tijd gemeten wordt die een kind erover doet om de baan af te leggen. Zo wordt bepaald of een kind gemiddeld, boven- of ondergemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd. Voor ons levert het waardevolle informatie op, maar voor de kinderen is het vooral een leuke en uitdagende gymles.

Wij vinden het als ‘Gezonde school’ een waardevolle aanvulling op de meetinstrumenten die we al hebben om bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling te volgen. Met de informatie uit de MQ scan kunnen we onze lessen bewegingsonderwijs beter afstemmen op wat de kinderen nodig hebben en we kunnen ouders eventueel adviseren hoe de motorische ontwikkeling buiten school gestimuleerd kan worden.

Aan het einde van het schooljaar wordt er weer een meting gedaan om te zien of er vooruitgang is geboekt.

Delen via