School-maatschappelijkwerker

dinsdag 12 september 2023

Beste ouders/ verzorgers.

Het nieuwe schooljaar is al weer een paar weken onderweg. Ook dit jaar ben ik als School Maatschappelijk Werker (SMW)verbonden aan de basisschool Oosterhuizen. Regelmatig ben ik op school aanwezig voor gesprekken met ouders en/of kinderen. Via de leerkracht of de IB-er kun je gemakkelijk een afspraak maken om even te sparren over je kind, als je je ergens zorgen om maakt. Speelt er iets op school, of juist meer thuis? Gaat het over onzekerheid, over pestgedrag? Is je kind vaak boos, bang, opstandig of verdrietig. Heb je vragen over slapen, eten en zindelijkheid en hoe je dat nou aanpakt?
Misschien wil je weten welke sport geschikt is voor je kind en hoe je dat kunt betalen, of waar je geld vandaan haalt voor een fiets. De vragen die ik krijg zijn heel verschillend. Ik heb niet altijd gelijk een antwoord maar zoek graag samen met je naar wat voor jullie werkt.  En vaak doen we dat in overleg met school en de jeugdverpleegkundige. Samen zijn we een team. Contact kan via de leerkracht of IB-er op school en je kunt me ook rechtstreeks bereiken via mail of telefoon.

Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Voor meer ouders en kinderen zal het dit jaar moeilijk zijn om de sport of andere activiteit (bijvoorbeeld muziekles, dansles of toneel) voor je kind te betalen. Heb je een laag inkomen (tot 130% van de bijstand) dan kom je via de gemeente in aanmerking voor de stadspas en hulp via Stichting Leergeld. Via de site van de gemeente kun je jouw gezin zelf aanmelden.
Zit je daar met je inkomen net boven en is een sport nog steeds te duur, dan kun je een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij kunnen dan (een deel van) de contributie voor je kind betalen. Aanvragen bij het Jeugdfonds gaan via een tussenpersoon. Voor het Jeugdfonds ben ik een tussenpersoon die jullie aanvraag kan regelen. Dus bel of mail gerust!

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,
Lyke Lagerwey.

06-2500 9723.

l.lagerwey@stimenz.nl

 

Delen via