Schoolfotograaf

donderdag 24 augustus 2023

Op 11 september komt de schoolfotograaf. Aan het eind van het vorige schooljaar is de schoolfotograaf ook geweest. De twee momenten voor de fotosessies liggen nu wat dicht bij elkaar omdat we graag de planning van de fotograaf willen verleggen. In overleg met de ouderraad is besloten om de schoolfoto’s aan het begin van het jaar te laten maken in plaats van aan het eind van het jaar. Vandaar dat de afspraken met de fotograaf nu voor één keer dicht bij elkaar zitten.

Als u wilt dat een niet-schoolgaand broertje of zusje ook op de foto komt, kunt u dat doorgeven aan Dinie: dbouwman@leerplein055.nl

Delen via