Schooljaar 2023-2024

dinsdag 16 mei 2023

Volgend schooljaar gaan we weer met 4 combinatiegroepen werken. We zijn op dit moment druk bezig met de formatie.

Onze interne begeleider, Peggy Corbeek,  heeft een andere baan en neemt voor de zomervakantie afscheid van onze school.

In de loop van volgend schooljaar gaat juf Rita met pensioen. We zijn al op zoek naar een vervanger voor haar. We merken dat het heel erg moeilijk is om aan personeel te komen maar we gaan ervan uit dat we uiteindelijk een goede leerkracht en een nieuwe interne begeleider  voor ons team kunnen benoemen. We houden u op de hoogte.

Delen via