Voorwoord

donderdag 16 september 2021

Afgelopen maandag en woensdag hebben de informatieavonden plaats gevonden. Vanwege de coronamaatregelen moesten we nog kiezen voor een aangepaste vorm. Heel fijn dat we de ouders toch konden ontmoeten en informeren over de gang van zaken in de groep van hun kind.
De open dag is op woensdag 6 oktober.  De dag wordt ‘corona-proof’ georganiseerd.  Spontaan binnenlopen is helaas niet mogelijk. Zoals dat nu bij het bezoeken van veel evenementen en activiteiten geldt: geïnteresseerden moeten zich aanmelden voor een ‘tijdslot’.
De open dag is uitsluitend bedoeld voor ouders die ‘nieuw’ zijn. Onze eigen ouders en/of grootouders kunnen we helaas geen gelegenheid bieden om tijdens de open dag de school te bezoeken.
De open dag wordt georganiseerd  in overleg met de drie schoolbesturen in Apeldoorn. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de open dag.
Donderdag heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden. Het is belangrijk om deze oefening te blijven herhalen.  Gelukkig verliep de oefening rustig en weten we weer hoe we de school in geval van nood, veilig kunnen verlaten.
Deze week zijn er versoepelingen afgekondigd wat betreft de beperkingen door Corona. Binnen Leerplein055 wordt bekeken wat dit voor de school betekent. U hoort hier binnenkort meer over.
Op 29 september heeft het team een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij!

 

 

Delen via