Voorwoord

vrijdag 21 januari 2022

Wat fijn dat we na de kerstvakantie weer konden starten op school!

Het aantal corona-besmettingen valt bij ons op school, tot nu toe, heel erg mee. Dank aan alle ouders en kinderen die zich zo goed aan de maatregelen houden!

We weten ook hoe kwetsbaar de situatie is. Volgende week kan het zo maar anders zijn en moeten er misschien groepen thuis moeten blijven. We houden er rekening mee……. We hopen ook dat ouders er rekening mee houden dat kinderen onverwachts thuis kunnen komen te zitten.

Mocht er in uw gezin een coronabesmetting zijn, stel dan de school op de hoogte.

Volgende week starten de nationale voorleesdagen. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen. We doen als school graag mee aan deze dagen om taal en lezen zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.

Delen via