De geschiedenis van de school

De openbare basisschool Oosterhuizen ontleent haar naam aan het prachtige buurtschap Oosterhuizen waar de school staat. Tot 1983 was school Oosterhuizen gevestigd in het uit 1901 daterende gebouw aan het Oude Veen 19. Dit gebouw is nu in gebruik als Dorpshuis. Nu worden er lessen bewegingsonderwijs gegeven.

In 1983 werd het nieuwe schoolgebouw, voorzien van een kleuterlokaal en een inpandig speellokaal, in gebruik genomen. In 1996, 2001 en 2009 waren wegens het stijgende leerlingaantal en onderwijskundige vernieuwingen uitbreidingen nodig. De laatste verbouwing was ingrijpend. Slechts drie lokalen bleven behouden. De rest van de school werd nieuw gebouwd. Schooljaar 2009-2010 werd doorgebracht in noodlokalen aan de Achterste Kerkweg. November 2010 werd ons geheel verbouwde school weer in gebruik genomen.