Klankgroepen

Klankgroepen verdelen

Wij verdelen woorden in klankgroepen. Dit doen wij door de hele school op dezelfde manier. In onderstaand schema staat na welke klanken wij hakken.

Klankgroep: Klanken: Voorbeeld: Regel:
Na een korte klank a-e-o-u-i klo-kken Na een korte klank komt de dubbelzetter.
Na een lange klank aa-ee-oo-uu bo-men Na een lange klank komt de letterdief.
Na een medeklinker

Bij twee verschillende medeklinkers.

 

Bij meerdere medeklinkers na de eerste medeklinker.

kas-ten

 

 

wor-sten

Bij een medeklinker schrijf je het woord zoals je het hoort.
Na een tweetekenklank

ei/ij/ou/au/ie/ui/eu/oe

uw/nk/ng/ch

boe-ken

bank-en

wach-ten

Na een tweetekenklank schrijf je het woord zoals je het hoort.

Na categorie 6

Na categorie 8

Na categorie 9

Na categorie 12

Na auw/ouw

-aai/-ooi/-oei

-eeuw/-ieuw

be-/ge-/ver-/te-

-ig/-lijk

-ouw/-auw

boei-en

schreeuw-en

te-rug

ja-rig-e

bouw-en

Na vaste stukjes hakken.

 

Mocht u thuis met uw kind willen oefenen, houdt dan bovenstaande afspraken aan. Bij twijfel bent u altijd welkom bij de leerkracht van uw kind.

Delen via