Nieuwsbrief extra

Voor meer informatie en foto’s :

https://www.obsoosterhuizen.nl

www.facebook.com/obsOosterhuizen

@oosterhuizen

 

Welkom

Hartelijk welkom Max Pors en Zeb de Visser in groep 1. Wij wensen jullie veel plezier en een leerzame schooltijd toe op o.b.s. Oosterhuizen.

 

Nascholing

Het team van o.b.s. Oosterhuizen heeft de afgelopen maand de volgende nascholing gevolgd: meerbegaafdheid (Elise Timmer en Sigrid Klaassen), BHV (Marvin van Veldhuizen, Sigrid Klaassen en Dinie Bouwman) en flitsbezoeken (Anja Timmer en Janny de Jongh).

 

Flitsbezoeken

Binnenkort brengen de interne begeleider en de directeur zogenaamde ‘flitsbezoeken’ aan alle groepen. Het gaat hierbij om korte bezoekjes waarbij gekeken wordt naar het onderwijs dat wordt gegeven. Met enige regelmaat worden er gesprekken gevoerd waarin het onderwijs centraal staat, met als doel het samen nadenken over ons onderwijs en samen zoeken naar mogelijkheden om dit onderwijs nog beter te maken.

 

Ouderraad

Wij verwelkomen drie nieuwe leden in de ouderraad. Saskia Boerman, Natasja Franken en Esther Doevedans fijn dat jullie de gelederen komen versterken.

Sinds kort beschikt de OR ook over een eigen e-mailadres: oroosterhuizen@outlook.com

 

Hetkindercentrum.nl

Naast de dinsdag- en de donderdagmiddag is HKC op maandagmiddag vanaf 12.00 uur gestart met extra buitenschoolse opvang. Heeft u belangstelling neem dan contact op met hetkindercentrum.nl. Even een kijkje nemen mag natuurlijk altijd.

De peuteropvang is op maandag- en woensdagmorgen. Op woensdag zijn nog plaatsen vrij.

Kom ook hier gerust even kijken!

 

Met vriendelijke groet,

 

Team o.b.s. Oosterhuizen

Delen via