Voorwoord

woensdag 21 juni 2023

In deze nieuwsbrief staat veel informatie over volgend schooljaar.

U ziet de groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten via deze link:

De groepsindeling.

Via de volgende link kunt het vakantierooster en de vrije dagen bekijken:

Vakanties en vrije dagen

Deze informatie is terug te vinden in de schoolgids op onze website.

We zijn druk bezig met het afronden van dit schooljaar maar richten ons ook al op schooljaar 2023-2024.

Op 5 juli ’s ochtends hebben we een ‘doorschuifmoment’. Alle kinderen zitten dan op de plek van het nieuwe schooljaar, in de nieuwe groepssamenstelling. Voor sommige kinderen betekent het dat ze een andere leerkracht krijgen en in een ander lokaal komen. Voor andere kinderen zal er volgend jaar niet zoveel veranderen. Juf Zoë Veenstra zal dan ook aanwezig zijn zodat de kinderen van groep 3 en 4 hun nieuwe juf kunnen ontmoeten.

Delen via