Landelijke geschillencommissie

Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508  AD Utrecht Telefoon: 030 – 280 9590 info@onderwijsgeschillen.nl website Onderwijsgeschillen – informatie voor ouders en verzorgers


Leerkrachten

Op onze school werken 6 leerkrachten (inclusief 1 directeur) 1 algemeen schoolmedewerker, 2 onderwijsassistenten, 1 intern begeleider en 3 vakleerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.Lees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Leerplein055 adresgegevens

Leerplein055 is de stichting van openbaar (speciaal) basisonderwijs en praktijkonderwijs in Apeldoorn Postadres: Leerplein055 Postbus 10098 7301 GB  Apeldoorn Bezoekadres: 2e Wormenseweg 80 (1e verdieping)Lees meer


Leesprotocol

Basisscholen binnen Leerplein055 hebben afspraken gemaakt over de manier waarop ze omgaan met kinderen met leesproblemen. Uitgangspunt hierbij is het Protocol Leesproblemen en dyslexie, zoalsLees meer


Logopedie

De preventieve logopedie heeft als doel om zo vroeg mogelijk problemen op het gebied van spraak, taal, luistervaardigheden, mondgedrag en stem op te sporen enLees meer


Medicijnen Protocol

Als uw kind op school medicijnen moet gebruiken, dan dient hiervoor een medicijnen protocol ingevuld te worden. Hiervoor kunt u contact op te nemen met deLees meer


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een veilige en gezonde (thuis)omgeving, goed onderwijs en een passende ondersteuning dragen bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Het signaleren van kindermishandeling is een wettelijkeLees meer


Meldingen over kinderen (verwijsindex)

Sommige kinderen hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex GelderlandLees meer


Missie

O.b.s. Oosterhuizen: waar staan we voor? Respect voor elkaar, waardering, saamhorigheid en werkplezier staan hoog in het vaandel en dragen bij tot een goed sociaalpedagogischLees meer