Kinderspreekuur

Op maandagmiddag is er van 14.00 uur – 15.00 uur een spreekuur voor kinderen bij de vertrouwenspersoon Nienke van der Hoff in haar kantoor. Hier kunnen eventuele vragen, klachten of problemenLees meer


Klachtenprocedure

Het zou kunnen zijn, dat u een klacht heeft over de school. Die klacht bespreekt u in eerste instantie rechtstreeks met de leerkracht van uwLees meer


Korte introductie van onze school

De openbare basisschool Oosterhuizen is een relatief kleine sfeervolle basisschool die deel uitmaakt van de dorpsgemeenschap. Het is de enige school in de buurtschap Oosterhuizen.Lees meer


Landelijke geschillencommissie

Telefoon: 030 – 280 9590 info@onderwijsgeschillen.nl Postadres: Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508  AD Utrecht website onderwijsgeschillen


Leerkrachten

Op onze school werken 6 leerkrachten (inclusief 1 directeur) 1 algemeen schoolmedewerker, 2 onderwijsassistenten, 1 intern begeleider en 3 vakleerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.Lees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Leerplein055 adresgegevens

Postadres: Leerplein055 Postbus 10098 7301 GB  Apeldoorn Bezoekadres: 2e Wormenseweg 80 Postbus 10098 7301 GB Apeldoorn tel: 055 5393750 email: info@leerplein055.nl Leerplein055 is actief opLees meer


Leesprotocol

Basisscholen binnen Leerplein055 hebben afspraken gemaakt over de manier waarop ze omgaan met kinderen met leesproblemen. Uitgangspunt hierbij is het Protocol Leesproblemen en dyslexie, zoalsLees meer


Logopedie

De preventieve logopedie heeft als doel om zo vroeg mogelijk problemen op het gebied van spraak, taal, luistervaardigheden, mondgedrag en stem op te sporen enLees meer


Medicijnen Protocol

Als uw kind op school medicijnen moet gebruiken, dan dient hiervoor een medicijnen protocol ingevuld te worden. Hiervoor kunt u contact op te nemen met deLees meer