Missie

O.b.s. Oosterhuizen: waar staan we voor?

Respect voor elkaar, waardering, saamhorigheid en werkplezier staan hoog in het vaandel en dragen bij tot een goed sociaalpedagogisch klimaat. In een sfeer van veiligheid en vertrouwen is er zorg voor de individuele leerling, zodat het kind tot een optimale ontwikkeling op verschillende niveaus kan komen, om als zelfstandig en positief kritisch denkend mens in deze maatschappij te kunnen functioneren. De eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.

Ons mensbeeld gaat uit van het positieve. Zo benaderen we ook onze kinderen. Het is onze uitdaging om optimaal rekening te houden met verschillen en passend onderwijs te ontwikkelen. Met dit adaptieve onderwijs willen wij door succeservaringen het zelfvertrouwen van kinderen bevorderen. Wij werken voortdurend aan verbetering.