Missie

Vanuit onze missie richten we onze leerlingenzorg zo in, dat alle kinderen zich ontwikkelen, leren en op verschillende manieren kunnen groeien.
Onze missie en visie zijn ook de basis voor de wijze waarop we de ondersteuningsstructuur hebben opgebouwd.
We zien het als een uitdaging om zo optimaal mogelijk rekening te houden met de verschillen tussen de kinderen. De verschillende kwaliteiten en talenten van kinderen te benutten en tot hun recht te laten komen.
Met respect voor elkaar en in een veilige (leer)omgeving stimuleren we (zelf)vertrouwen, saamhorigheid, samenwerking en leerplezier.

 Door het bieden van een breed aanbod op het gebied van basisvakken, samenwerking, zelfstandigheid, cultuur, creativiteit, sport, gezondheid en maatschappelijk besef laten we de kinderen kennis maken met verschillende onderwerpen en zorgen we voor een ruim scala aan basiskennis en -vaardigheden. Hiermee bereiden we de kinderen voor op hun rol in de maatschappij. We leren ze te vertrouwen op zichzelf, hun eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving.

Optimaal rekening houden met verschillen betekent voor ons, dat we instructies, werkvormen en verwerkingsvormen zo veel mogelijk afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. De uitdaging ligt in het organiseren van een rijke leeromgeving, waarbinnen de kinderen meer en meer eigen keuzes kunnen maken en medeverantwoordelijk worden voor hun persoonlijk ontwikkelproces.

Hoewel we de inbreng en het zeggenschap van de kinderen willen vergroten is het niet onze intentie om geïndividualiseerd onderwijs te gaan organiseren. Gezien de groepsgrootte en -samenstellingen zien we dit niet als een realistisch ideaal